một con lắc đơn

Những thắc mắc về con cái nhấp lên xuống đơn luôn luôn lúc lắc một tỉ lệ thành phần rộng lớn trong số bài bác thi đua, vẫn là một trở quan ngại rộng lớn so với học viên Lúc bài bác tập dượt về con cái nhấp lên xuống đơn đòi hỏi nên nắm rõ thực chất, hiện tượng kỳ lạ và tóm kiên cố những kiến thức và kỹ năng căn phiên bản. Trong bài bác thời điểm hôm nay, tất cả chúng ta tiếp tục chuồn thâm thúy dò xét hiểu về lý thuyết con cái nhấp lên xuống đơn và những dạng bài bác tập dượt hoặc bắt gặp.

I. Con nhấp lên xuống đơn là gì?

1. Định nghĩa con cái nhấp lên xuống đơn

Bạn đang xem: một con lắc đơn

Như tiếp tục biết vô công tác vật lý cơ lớp 10, con cái nhấp lên xuống đơn là 1 khối hệ thống bao gồm một vật nhỏ, lượng m, treo ở đầu một sợi thừng ko dãn, lượng ko đáng chú ý, lâu năm l

2. Cấu tạo

Gồm sợi thừng nhẹ nhàng ko dãn, đầu bên trên được treo thắt chặt và cố định đầu bên dưới được gắn kèm với vật nặng trĩu sở hữu khối lượng

3. Điều khiếu nại nhằm vật dđđh

Biên chừng góc α0 (α0 ≤100)

4. Phương trình dao động

Ta sở hữu phương trình giao động của con cái nhấp lên xuống đơn sở hữu dạng:

con nhấp lên xuống đơn

Trong đó:
s: cung giao động (cm, m..)
S: biên chừng cung (cm, m..)
α: li chừng góc (rad)
α0: biên chừng góc (rad)

công thức con cái nhấp lên xuống đơn

5. Phương trình véc tơ vận tốc tức thời – gia tốc

a) Phương trình véc tơ vận tốc tức thời.

v = s’ = – ωSsin(ωt + φ) (m/s)

=> vmax = ωS

b) Phương trình gia tốc

a = v’ = x” = – ω2..Scos(ωt + φ) (cm/s) = – ω2.s (m/s2)

=> amax = ω2.s

6. Vận tốc – Lực căng dây

a) Vận tốc:

các công thức con cái nhấp lên xuống đơn

b) Lực căng dây: T

T = mg (3cosα – 2cosα0)
=> Tmax = mg(3 – 2cosα0) Khi vật ngang qua chuyện địa điểm cân nặng bằng
=> Tmin = mg(cosα0) Khi vật đạt địa điểm biên

7. Chu kỳ – Tần số

công thức con cái nhấp lên xuống đơn lớp 12

8. Công thức song lập với thời gian

các công thức về con cái nhấp lên xuống đơn

9. Năng lƣợng của con cái nhấp lên xuống đơn

W = Wđ + Wt

lý thuyết con cái nhấp lên xuống đơn

dao động con cái nhấp lên xuống đơn

Xem thêm: công thức ơ le

Bài tập dượt minh họa

bài tập dượt con cái nhấp lên xuống đơn lớp 10

Câu 2: Tại một điểm bên trên mặt mũi khu đất, một con lắc đơn giao động điều tiết. Trong khoảng tầm thời hạn Δt, con cái nhấp lên xuống tiến hành được 60 giao động toàn phần, thay cho thay đổi chiêu lâu năm con cái nhấp lên xuống một quãng 44cm thì cũng trong vòng thời hạn Δt ấy, nó tiến hành 50 giao động toàn phần. Xác lăm le chiều lâu năm thuở đầu của con cái lăc?

Hướng dẫn:

Câu 3 (ĐH 2012): Tại điểm sở hữu tốc độ trọng ngôi trường g = 10 m/s2, một con lắc đơn sở hữu chiều lâu năm 1 m, giao động với biên chừng góc 600. Trong quy trình giao động, cơ năng của con cái nhấp lên xuống được bảo toàn. Tại địa điểm thừng treo phù hợp với phương trực tiếp đứng góc 300, tốc độ của vật nặng trĩu của con cái nhấp lên xuống có tính rộng lớn là

A. 1232 cm/s2

B. 500 cm/s2

C. 732 cm/s2

D. 887 cm/s2

Câu 4 (ĐH2013): Một con cái nhấp lên xuống đơn sở hữu chiều lâu năm 121cm, giao động điều tiết bên trên điểm sở hữu tốc độ trọng ngôi trường g. Lấy π2 = 10. Chu kì giao động của con cái nhấp lên xuống là:

A. 0,5s

B. 2s

C. 1s

D. 2,2s

Xem thêm:

Lý thuyết về giao động tắt dần dần, giao động chống bức, giao động giữ lại và sự nằm trong hưởng

Tốc chừng – Năng lượng – Gia tốc – Lực căng thừng của con cái nhấp lên xuống đơn

Các dạng bài bác tập dượt con cái nhấp lên xuống đơn hoặc sở hữu vô đề thi đua trung học phổ thông Quốc Gia

Con nhấp lên xuống trùng phùng: 2 Phương pháp giải và bài bác tập dượt minh họa

3 Dạng toán con cái nhấp lên xuống đơn Chịu đựng tính năng của nước ngoài lực

Xem thêm: hình lăng trụ đều có đáy là