một trong những mục đích của tổ chức liên hợp quốc là

Liên thích hợp quốc (The United Nations-UN) là tổ chức triển khai quốc tế liên cơ quan chỉ đạo của chính phủ (liên quốc gia) được xây dựng và sinh hoạt bên trên hạ tầng điều ước quốc tế kí ngày 26.6.1945 bên trên TP.HCM San Francisco và với hiệu lực thực thi hiện hành từ thời điểm ngày 24/10/1945.  Vậy một trong mỗi mục tiêu của phối hợp quốc là?

Bạn đang xem: một trong những mục đích của tổ chức liên hợp quốc là

Câu hỏi:

Một trong mỗi mục tiêu của phối hợp quốc là?

A. trừng phạt những sinh hoạt khiến cho cuộc chiến tranh.

B. giữ lại độc lập và an toàn toàn cầu.

C. xúc tiến mối quan hệ thương nghiệp tự tại.

D. ngăn ngừa hiện tượng độc hại môi trường xung quanh.

Đáp án đích B.

Một trong mỗi mục tiêu của phối hợp quốc là giữ lại độc lập và an toàn toàn cầu, cải tiến và phát triển những quan hệ hữu hảo trong những dân tộc bản địa và tổ chức liên minh quốc tế trong những nước bên trên hạ tầng tôn trọng phương pháp đồng đẳng và quyền tự động quyết của những dân tộc bản địa.

Lý giải việc lựa chọn đáp án B là đáp án đích do:

Xem thêm: vi ét bậc 3

Sau hội nghị Ianta (Liên Xô) từ thời điểm ngày 25/4 cho tới 26/6/1945, đại biểu 50 nước họp bên trên Xan Phranxico (Mỹ) trải qua Hiến chương xây dựng Liên Hiệp Quốc. Ngày 24/10/1945, Hiến chương đầu tiên với hiệu lực thực thi hiện hành, được xem là “Ngày Liên Hiệp Quốc”. Trụ sở Liên Hiệp Quốc đặt điều bên trên Mỹ.

Là văn khiếu nại cần thiết nhất của Liên thích hợp quốc, Hiến chương nêu rõ ràng mục tiêu của tổ chức triển khai này là giữ lại hoà bình và an toàn toàn cầu, cải tiến và phát triển những quan hệ hữu hảo trong những dân tộc bản địa và tổ chức liên minh quốc tế trong những nước bên trên hạ tầng tôn trọng phương pháp đồng đẳng và quyền tự động quyết của những dân tộc bản địa.

Để tiến hành những mục tiêu cơ, Liên thích hợp quốc sinh hoạt theo gót những phương pháp sau:

+ Bình đẳng tự do trong những vương quốc và quyên tự động quyết của những dân tộc bản địa.

+ Tôn trọng kiêm toàn bờ cõi và song lập chủ yếu trị của toàn bộ những nước.

+ Không can thiệp nhập việc làm nội cỗ của bất kì nước này.

+ Giải quyết những tranh giành chấp quốc tế vị phương án hoà bình.

+ Chung sinh sống hoà bình và sự tán đồng đằm thắm năm nước rộng lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp và Trung Quốc).

Xem thêm: công thức đạo hàm của hàm hợp