nguyên hàm của 0

BanhoiTuidap Logo

BanhoiTuidap Logo

Bạn đang xem: nguyên hàm của 0

Tại sao nguyên hàm của 0 lại vì như thế một hằng số C bất kỳ?

Gọi C là 1 trong những hằng số ngẫu nhiên, thì đạo hàm của C luôn luôn trực tiếp vì như thế 0, fake sử:

$$ \begin{align} & C = 5 \Rightarrow C' = 0 \\ & C = 100 \Rightarrow C' = 0 \\ & C = \pi \Rightarrow C' = 0 \\ & ..... \end{align} $$

Mà vẹn toàn hàm là ngược lại của đạo hàm, vì thế, nguyên hàm của 0 tiếp tục vì như thế một hằng số C bất kỳ:

Xem thêm: sao nhập ngũ ss4 tập 4

$$\int 0 dx = C$$

đã bổ sung cập nhật 5.3 năm trước đó vì như thế

Xem thêm: bilutv hoa du ký

Quý khách hàng ko singin, sướng lòng singin nhằm thêm thắt câu vấn đáp.

Quý khách hàng đang được thắc mắc? Ghi thắc mắc của người tiêu dùng và đăng ở cơ chế xã hội (?)