nguyên hàm e mũ trừ x

BanhoiTuidap Logo

BanhoiTuidap Logo

Bạn đang xem: nguyên hàm e mũ trừ x

Nguyên hàm của $e^{-x}$ là gì?

• •

Sử dụng cách thức thay cho thế, bịa đặt $u = -x$, tớ suy đi ra được đạo hàm của $u$, tức là $du = (-x)' = -dx$, vậy hoàn toàn có thể suy ngược lại $dx = -du$.

Vậy vẹn toàn hàm của $e^{-x}$ sẽ tiến hành thay vì vẹn toàn hàm của $u$, tớ có:

$$\int e^{-x} dx = \int e^u (-du) = \int -e^u du$$

Xem thêm: hoạt hình búp bê

Đưa vệt trừ ra bên ngoài, phía bên trong còn:

$$-\int e^u du$$

Mà vẹn toàn hàm của $e^u$ theo đòi công thức thì chúng ta đang được biết là vì thế chủ yếu nó, vậy:

$$-\int e^u du = - (e^u + \mathbf{C}) = -e^u - \mathbf{C}$$

Thế ngược quay về $u = -x$, tớ được thành phẩm cuối cùng:

$$-e^{-x} - \mathbf{C}$$

Hằng số $\mathbf{C}$ chỉ là một trong những vấn đề ẩn, do đó $- \mathbf{C}$ hoặc $+\mathbf{C}$ gì rồi cũng ko cần thiết lắm, chúng ta cũng có thể dùng khí cụ tích phân nhằm soát lại.

đã bổ sung cập nhật 4.6 năm vừa qua vì thế

Quý khách hàng ko singin, mừng lòng singin nhằm thêm thắt câu vấn đáp.

Quý khách hàng đang được thắc mắc? Ghi thắc mắc của doanh nghiệp và đăng ở cơ chế xã hội (?)