nguyên hàm xdx

Bảng vẹn toàn hàm của những hàm số thông thường bắt gặp, nguyen ham cac ham ví teo ban nang cao, không thiếu, bảng vẹn toàn hàm phanh rộng

(www.MATHVN.com) - Bảng Nguyên hàm của những hàm số thông thường gặp, bao gồm đầy đủ những hàm số cơ bạn dạng. Bảng này được biên soạn tự thầy Trương Hoài Trung (đã gửi đăng bên trên web).

Bạn đang xem: nguyên hàm xdx

Bảng những vẹn toàn hàm cơ bản

bang nguyen ham cac ham ví thuong gap, teo ban
Nguyên hàm của những hàm số thông thường gặp

Bảng vẹn toàn hàm không ngừng mở rộng (a ≠ 0)

bang nguyen ham mo rong
Bảng vẹn toàn hàm phanh rộng

bảng vẹn toàn hàm phanh rộng

Xem thêm: xem phim cô gái từ quá khứ

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 9 at home and away

Thực rời khỏi, tao tiếp tục vận dụng đặc điểm sau đây: Nếu F(x) là 1 vẹn toàn hàm của f(x) thì:

tinh chat cua nguyen ham

Bảng vẹn toàn hàm nâng lên (a ≠ 0)

bảng vẹn toàn hàm nâng lên phanh rộng
Bảng vẹn toàn hàm nâng cao

Xem thêm: Bảng Đạo hàm những hàm số cơ bản / Bảng Công thức Lượng giác đẫy đủ / BÀI TẬP Nguyên hàm, Tích phân ôn đua Đại học