nhựa novolac

Câu hỏi:

03/04/2020 8,546

Bạn đang xem: nhựa novolac

Nhựa novolac là hóa học rắn, dễ dàng rét mướt chảy, dễ dàng tan nhập một vài dung môi cơ học, được dùng làm phát hành bột xay, đá. Nhựa novolac được tổ hợp vì chưng cách thức trùng dừng kể từ những monome là

A. buta–1,3–đien và stiren.

B. etylen glicol và axit terephtalic.

C. phenol và fomanđehit.

Đáp án chủ yếu xác

D. hexametylenđiamin và axit ađipic.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy bao gồm những hóa học đều phải sở hữu kĩ năng tự động nhập cuộc phản xạ trùng dừng (không kết phù hợp với hóa học khác) là:

A. caprolactam, axit aminoaxetic, etylenglicol.

B. caprolactam, axit glutamic, axit enantoic.

C. axit glutamic, axit lactic, acrilonitrin.

D. axit glutamic,  axit aminoenantoic, axit lactic.

Câu 2:

Cặp hóa học này sau đây không thể nhập cuộc phản xạ trùng ngưng?

A. Phenol và fomanđehit.

B. Buta – 1,3 – đien và stiren.

C. Axit ađipic và hexametylen điamin.

D. Axit terephtalic và etylen glicol.

Câu 3:

Cho những vẹn toàn liệu: (1) ε–axit aminocaproic, (2) acrilonitrin, (3) phenol và fomanđehit, (4) etylen glicol và axit terephtalic, (5) hexametylenđiamin và axit ađipic.

Khi đun rét mướt đem xúc tác phù hợp, số nguyên vật liệu đem kĩ năng nhập cuộc phản xạ trùng dừng tạo ra trở thành polime là

A. 3.

Xem thêm: đồ thị trái tim

B. 4.

C. 5.

D. 2.

Câu 4:

Cho những polime: PVA, PVC, PS, nhựa novolac, thủy tinh anh plexiglas, tơ nilon-6,6, tơ lapsan. Số polime được pha chế vì chưng phản xạ trùng dừng là:

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2

Câu 5:

Polime này tại đây được pha chế vì chưng phản xạ trùng ngưng?

A. Poliacrilonitrin.

B. Poli(metyl metacrylat).

C. Nilon-6,6.

D. Poli(vinyl clorua).

Câu 6:

Polime này tại đây được tổ hợp vì chưng phản xạ trùng ngưng?

A. Poli(phenol-fomanđehit).

B. Poli(metyl metacrylat).

C. Poli(vinyl clorua).

D. Polietilen.

Xem thêm: các công thức lượng giác 11

TÀI LIỆU VIP VIETJACK