phân phối chương trình toán 10 2022 2023

P hân phối công tác Toán lớp 10 cuốn sách giáo khoa Kết nối học thức với cuộc sống đời thường, vận dụng từ thời điểm năm học tập 2022 - 2023. Thời lượng giảng dạy dỗ ...

Phân phối công tác Toán lớp 10 cuốn sách giáo khoa Kết nối học thức với cuộc sống đời thường, vận dụng từ thời điểm năm học tập 2022 - 2023.

Bạn đang xem: phân phối chương trình toán 10 2022 2023

Thời lượng giảng dạy dỗ cần thiết Toán 10 là 105 tiết (cho 35 tuần học), nhập tê liệt 44% mang lại mạch kỹ năng Đại số và Giải tích, 35% mang lại mạch Hình học tập và Đo lường, 14% mang lại kỹ năng Xác suất và Thống kê, 7% mang lại hoạt động và sinh hoạt thực hành thực tế thưởng thức.

Dưới đấy là phân phối công tác Toán 10 bởi group người sáng tác biên soạn sách Kết nối học thức khêu ý:

PPCT Toán 10 KNTT

Xem thêm: xem game of thrones season 3


PPCT mục chính Toán 10

Kèm khêu ý 2 phương án dạy dỗ học tập

Xem thêm: siêu nhân anh hùng

Theo NXBGD. Người đăng: Mr. Math.

Xem thêm: PPCT Toán 10 Cánh Diều / PPCT Toán 10 Chân Trời Sáng Tạo