phát biểu nào sau đây không đúng về sản xuất thủy sản của nước ta hiện nay

Câu hỏi:

02/08/2021 66,712

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng về sản xuất thủy sản của nước ta hiện nay

A. Diện tích nuôi trồng được không ngừng mở rộng.

B. Sản phẩm qua chuyện chế biến đổi nhiều.

C. Đánh bắt ven bờ được chú ý.

Đáp án chủ yếu xác

D. Phương tiện phát triển được góp vốn đầu tư. 

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Ngành thủy sản của VN lúc này đang được chú ý tăng cường đánh bắt cá xa cách bờ. Đáp án: C. 

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nổi trội của ngành viễn thông VN lúc này là

A. phong phú phong phú và đa dạng về mô hình.

B. về cơ bạn dạng tiếp tục phủ kín ở những vùng.

C. mạng lưới nhìn tổng thể còn lỗi thời.

D. tốc chừng cải tiến và phát triển nhanh chóng vượt lên trước bậc. 

Câu 2:

Nước tớ đem tỉ lệ thành phần làm việc vô điểm đem vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế tăng nhanh chóng thích hợp với

A. tình hình cải tiến và phát triển kinh tế tài chính nội địa.

B. quá trình đô thị mới, công nghiệp hóa.

C. Xu thế Open, hội nhập quốc tế.

D. phát triển những ngành nghề ngỗng truyền thống cuội nguồn. 

Câu 3:

Đông Nam Sở đứng vị trí số 1 toàn quốc về diện tích S gieo trồng cây lâu năm này sau đây?

A. Cao su.

Xem thêm: ứng dụng tích có hướng

B. Cà phê.

C. Dừa.

D. Chè.

Câu 4:

Lãnh thổ trải nhiều năm trên rất nhiều vĩ chừng đã thử cho tới nhiệt độ VN có

A. tính nhiệt đới gió mùa.

B. sự phân hóa.

C. nhị mùa rõ ràng rệt.

D. tính hóa học độ ẩm. 

Câu 5:

Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG MUỐI BIỂN VÀ NƯỚC MẮM CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM

(Nguồn: Niên giám tổng hợp nước ta 2017, NXB Thống kê, 2018)

Theo bảng số liệu, nhằm thể hiện nay sản lượng muối bột biển khơi và nước mắm nam ngư của VN qua chuyện các năm, dạng biểu vật này sau đấy là tương thích nhất?

A. Cột.

B. Tròn.

C. Đường.

D. Miền. 

Câu 6:

Đô thị của VN đa phần là nhỏ, phân bổ phân giã thực hiện giới hạn đến

A. khả năng góp vốn đầu tư cải tiến và phát triển kinh tế

B. xây dựng những nhà máy sản xuất công nghiệp.

C. phân bổ mối cung cấp lực lượng lao động giang sơn.

D. tác phong và lối sinh sống của những người dân

TÀI LIỆU VIP VIETJACK