polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

Câu hỏi:

Polime được pha trộn vị phản xạ trùng dừng là?

Bạn đang xem: polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

A. Nilon-6,6.

B. Poli(vinyl clorua).

C. Polietilen.

D. Poli(metyl metacrylat).

Đáp án chính A.

Polime được pha trộn vị phản xạ trùng dừng là Nilon-6,6, đó là một loại polyamide hoặc nylon, Nilon-6,6 được pha trộn bằng phương pháp trùng dừng hexametylenđiamin và axit ađipic.

Giải quí nguyên nhân lựa chọn đáp án A:

Phản ứng trùng dừng hoặc còn được gọi với thương hiệu không giống là phản xạ đồng trùng dừng. Đây vốn liếng là 1 quy trình nhiều phân tử nhỏ (monome) được link nghiêm ngặt cùng nhau trở nên phân tử rộng lớn (polime cao phân tử), bên cạnh đó hóa giải nhiều thành phần nhỏ như HCl hoặc H2O và CO2.

Khi những group chức ứng dụng cùng nhau thì hợp ý hóa học phân tử thấp được tách rời khỏi với việc tạo nên trở nên link mới mẻ nối những phần còn sót lại của những hóa học nhập cuộc phản xạ cùng nhau.

Phần rộng lớn những hóa học nhập cuộc phản xạ đồng phân là những monome của protein. Cách pha trộn polime vị phản xạ trùng dừng cũng rất đơn giản hiểu: Các polime được pha trộn kể từ phản xạ trùng dừng như sau: Nilon-6, nilon-7, Tơ lapsan, Nilon-6,6, Nhựa novolac cùng theo với rezol.

– Nilon-6

Tơ capron (nilon-6) thông thường được pha trộn bằng phương pháp trùng dừng aminoaxit H2N−(CH2)5−COOH

Xem thêm: toán 10 tập 1

nH2N−[CH2]5−COOH→(−NH−[CH2]5−CO−)n+nH2O

– Nilon-7

Nilon-7 hoặc còn được gọi là tơ enang được trùng dừng kể từ axit 7-aminoheptanoic

nNH2−[CH2]6−COOH→−(−NH−[CH2]6−CO−)n+nH2O

– Lapsan

Tơ lapsan là 1 loại polieste được tổ hợp kể từ những axit axit terephtalic và etylen glycol.

p−HOOC−C6H4−COOH+HO−CH2−CH2−OH→−(−CO−C6H4−CO−O−CH2−CH2−O−)−+H2O

– Nilon-6,6 (đồng trùng ngưng)

Tơ nilon-6,6 được pha trộn bằng phương pháp trùng dừng hexametylenđiamin cùng theo với axit addipic

nH2N(CH2)6NH2+nHOOC(CH2)4COOH→xt,t∘,p[−HN(CH2)6NH−OC(CH2)4CO−]n+2nH2O

Nylon 66 là 1 loại polyamide hoặc nylon. Nó và nylon 6, là nhị loại thịnh hành nhất mang lại ngành đan may và vật liệu nhựa. Nylon 66 được tạo nên trở nên kể từ nhị monome, từng monome chứa chấp 6 nguyên vẹn tử carbon, hexamethylenediamine và axit adipic.

Xem thêm: bài tập xác suất lớp 11