popular đi với giới từ gì

Trong quy trình học tập giờ Anh, có lẽ rằng chúng ta đang được phát hiện kể từ popular trong số bài bác luyện hoặc vô tiếp xúc hằng ngày. Tuy nhiên, chúng ta đang được tóm rõ popular đi với giới từ gì chưa? Và với những giới kể từ gì thông thường gặp gỡ với popular và những cấu tạo chuồn kèm với popular là gì?  Sau trên đây, hãy nằm trong IELTS Vietop dò xét hiểu ngay lập tức nhé! 

Trong giờ Anh, popular tức là phổ thay đổi, phổ biến, được yêu thương thích.

Bạn đang xem: popular đi với giới từ gì

Popular (adj) /ˈpɒp.jə.lər/: Liked, enjoyed, or supported by many people

E.g:

 • He’s the most popular teacher in school.
 • Jeny is the most popular teacher in school.
 • It’s the good weather that makes Da Nang such a popular tourist destination.

2. Popular chuồn với giới kể từ gì?

Thông thông thường, vô giờ Anh popular thông thường chuồn với những giới kể từ with, among, for, as. Hãy nằm trong Vietop dò xét hiểu ngay lập tức tại đây nhé!

Popular chuồn với giới kể từ gì
Popular chuồn với giới kể từ gì

2.1. Popular with 

Cấu trúc: 

Popular with somebody

Ý nghĩa: Popular with đem tức thị phổ biến, thịnh hành với ai.

E.g:

 • How popular is Black Pink with teenagers?
 • That tuy nhiên was popular with people from my father’s generation.

2.2. Popular among

Cấu trúc: 

Popular among somebody


Ý nghĩa: Nổi giờ, thịnh hành vô group người này bại liệt.

E.g:

 • Milk tea is more and more popular among younger adults.
 • How popular is Ronaldo among teenagers?

2.3. Popular for

Cấu trúc: 

Popular for something

Ý nghĩa: Nổi giờ, thịnh hành vì như thế điều gì

E.g:

 • This store is popular for healthy meals.
 • India is popular for its multicultural society.

2.4. Popular as

Cấu trúc: 

Popular as something

Ý nghĩa: phổ biến, thịnh hành như đồ vật gi, được nổi tiếng là loại gì

E.g:

 • Milo cube is popular as a snack food during break time.
 • Coconut oil is popular as a natural skin moisturizer.

Xem thêm:

 • Phrasal verb with of
 • This is the first time
 • Bảng vần âm giờ Anh

3. Trái nghĩa với popular

Trong giờ Anh, tao rất có thể dùng một vài kể từ sau với ý nghĩa sâu sắc ngược ngược với popular, hãy nằm trong dò xét hiểu nhé.

Unpopular (adj) /ʌnˈpɒp.jə.lər/: not liked by many people; đem tức thị ko được yêu thương mến, ko được ưa chuộng

E.g:

 • Jeny is unpopular with the students.
 • He shared unpopular opinions about The Sims 4.

4. Đồng nghĩa với popular

Đồng nghĩa với popular
Đồng nghĩa với popular

4.1. Common

Common (adj) /ˈkɒm.ən/: the same in a lot of places or for a lot of people: thịnh hành, thông thường

E.g:

 • Sam is a common name in this area. 
 • Hybrid working has become increasingly common.

Cấu trúc 1: 

Common in somebody/ something

Ý nghĩa: thịnh hành vô group người này đó/ đồ vật gi đó

E.g:

 • The disease is very common in cats.
 • Tooth decay is very common in children.

Cấu trúc 2: 

Xem thêm: chị đẹp mua cơm ngon cho tôi banhtv

Common to lớn somebody/ something

Ý nghĩa: thịnh hành với ai

E.g:

 • This knowledge is common to lớn all of you.
 • These problems are common to lớn all our candidates.

4.2. Famous

Bên cạnh common, popular còn đồng nghĩa tương quan với kể từ famous. Vậy famous là gì?

Famous (adj) /ˈfeɪ.məs/: known and recognized by many people: nổi tiếng

E.g:

 • Jeny is one of the most famous names in music.
 • This was the tuy nhiên that made her famous.

Cấu trúc 1: 

Famous for something

Ý nghĩa: phổ biến vì như thế điều gì

E.g:

 • Peter became internationally famous for his novels.
 • Marie Curie is famous for her contribution to lớn science.

Cấu trúc 2: 

Famous as somebody

Ý nghĩa: phổ biến với vai trò

E.g:

 • Keny was more famous as a writer than vãn as a singer.
 • He didn’t become famous as a novelist.

Xem ngay:

Từ ngược tức thị gì? Bỏ túi 100 cặp kể từ ngược nghĩa (Antonym) thông dụng

Cách vạc âm ed vô giờ Anh chuẩn chỉnh nhất

5. Phân biệt popular, common, famous

Mặc cho dù những tính kể từ popular, common, famous đều đem ý nghĩa sâu sắc tương tự động vô giờ Việt tuy nhiên bọn chúng vẫn đang còn sự không giống nhau và đôi lúc ko thể thay cho thế cho nhau vô một vài tình huống. 

Hãy nằm trong Vietop dò xét hiểu sự không giống nhau và cơ hội dùng cụ thể của từng kể từ nhé!

PopularCommonFamous
Ý nghĩaPhổ biến”– được rất nhiều tình nhân mến, yêu thích.Phổ thay đổi – thường thì, thông thường xuyên xẩy ra.Nổi giờ – được nổi tiếng.
Ví dụSimon is the most popular teacher in our school.Salt and sugar are the two most common seasonings.Loch Ness is probably the most famous lake in Scotland

6. Một số cụm kể từ đi kèm theo với popular

Cụm từ/ trở thành ngữ Ý nghĩaVí dụ
Popular wisdomÝ kiến/ góc nhìn/ niềm tin tưởng thịnh hành được rất nhiều người đồng ý, chấp nhậnPopular wisdom has it that higher oil prices are bad for economic growth.
Wildly/ extremely/ immensely popularRất phổ biến/ nổi tiếngThis restaurant is immensely popular with tourists. Green roofs are extremely popular in Europe.
Always/ enduringly/ eternally popularLuôn luôn luôn phổ biến/ phổ biến, luôn luôn được yêu thương thíchSeaside holidays are always popular. Harry Potter is one of the most enduringly popular films of all time.

Xem ngay: Khoá học tập IELTS Cam kết 7.0+ Output – Tăng ngay lập tức 1.0 band score IELTS chỉ với sau 12 buổi học tập.

7. Bài luyện popular đi với giới từ gì?

Bài luyện phân chia động kể từ Bring
Bài tập

Chọn đáp án đích thị và điền vô khu vực trống

1. How popular is BTS ______ teenagers?

 • with
 • of
 • by

2.  Coffee is more popular ______ younger adults. 

 • for
 • of
 • among

3.  This vegetarian restaurant in Ha Noi is popular ______ healthy meals.

 • with
 • for
 • among

4. Vietnamese mixed rice paper is popular ______ a snack food during break time.

 • as
 • for
 • with

5. This market is extremely popular ______ drink-lovers.

 • for
 • by
 • with

6. Hearing loss is most common ______ people over the age of 65.

 • in
 • off
 • by

7. John became internationally famous ______ his novel.

 • by
 • in
 • for

8. Cavities are very common ______ children.

Xem thêm: co nang gia trai

 • for
 • in
 • by

9. Simon was more famous ______ a chef than vãn as a blogger.

 • as
 • for
 • in

10. Titanic is popular ______ its star-cast, breath-taking twists and turns.

 • as
 • in
 • for

Trên đó là tổng quan tiền về popular đi với giới từ gì? Cấu trúc popular, cách sử dụng của popular và bài bác luyện áp dụng nhằm chúng ta tìm hiểu thêm. Vietop chúc chúng ta ôn luyện thi đua IELTS hiệu suất cao và mạnh mẽ và tự tin nhập cuộc những kỳ thi đua giờ Anh nhé! Hình như, những chúng ta cũng có thể học tập thêm thắt những kiến thức và kỹ năng ngữ pháp không giống bên trên thể loại IELTS Grammar nhé.