quá trình thoát hơi nước qua lá là do

Câu hỏi:

12/02/2020 58,979

Bạn đang xem: quá trình thoát hơi nước qua lá là do

A. Động lực đầu bên trên của dòng sản phẩm mạch gỗ

Đáp án chủ yếu xác

B. Động lực đầu bên dưới của dòng sản phẩm mạch rây

C. Động lực đầu bên trên của dòng sản phẩm mạch rây

D. Động lực đầu bên dưới của dòng sản phẩm mạch gỗ

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Đáp án A

Một trong mỗi tầm quan trọng của quy trình bay khá nước là dẫn đến động lực đầu bên trên của dòng sản phẩm mạch mộc, chung vận đem nước, những ion khoáng và những hóa học tan không giống kể từ rễ cho tới từng ban ngành của cây bên trên mặt mũi khu đất.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những tuyên bố tại đây về quy trình bay khá nước ở lá, sở hữu từng nào tuyên bố đúng:

I. Quá trình bay khá nước ở lá hầu hết được tiến hành qua loa lớp vỏ cutin.

II. Quá trình bay khá nước ở mặt mũi bên dưới của lá ra mắt mạnh rộng lớn đối với mặt mũi bên trên.

III. Vào những ngày trời nắng nóng, rét, lượng khá nước bay đi ra ở lá nhiều hơn nữa.

IV. Quá trình bay khá nước ở lá ra mắt mạnh mẽ nhất nhập đêm hôm.

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 2:

Có bao nhiêu tác nhân nước ngoài cảnh tại đây tác động cho tới quy trình bay khá nước ở cây?

I. Các ion khoáng II. Ánh sáng sủa III. Nhiệt chừng IV. Gió V. Nước

A. 3

B. 2

C. 4

D. 5

Xem thêm: nguyên hàm tan

Câu 3:

Thành phần dịch mạch rây của cây hầu hết bao gồm những hóa học cơ học được tổng hợp

A. ở lá và một trong những ion khoáng được dùng lại.

B. ở lá và một trong những ion khoáng ở rễ.

C. ở rễ và một trong những ion khoáng được dùng lại.

D. ở rễ và nhiều ion kali thực hiện mang lại dịch mạch rây sở hữu pH kể từ 8,0 cho tới 8,5.

Câu 4:

Khi đối chiếu về quy trình quang quẻ thích hợp ở thực vật C3, C4 và thực vật CAM, tuyên bố này tại đây sai?

A. Quá trình thắt chặt và cố định CO2 ở thực vật C4 ra mắt ở nhị loại tế bào (mô giậu và bao bó mạch) còn thực vật C3 và thực vật CAM chỉ ra mắt ở tế bào tế bào giậu.

B. Thực vật C3, C4 sở hữu quy trình quang quẻ phân li nước còn ở thực vật CAM thì ko.

C. Cả thực vật C3, C4 và thực vật CAM đều phải sở hữu quy trình Canvin.

D. Quá trình thắt chặt và cố định CO2 ở thực vật C3, C4 ra mắt nhập buổi ngày còn thực vật CAM ra mắt cả buổi ngày và đêm hôm.

Câu 5:

Các thành phần vi lượng thông thường lúc lắc từng nào Phần Trăm về lượng nhập khung hình sống?

A. Nhỏ rộng lớn 0,001%

B. Nhỏ rộng lớn 0,01%

C. Nhỏ rộng lớn 0,1%

D. Nhỏ rộng lớn 1%

Câu 6:

Pha tối ra mắt ở địa điểm này nhập lục lạp?

A. Tại hóa học nền.

B. Tại màng nhập.

C. Tại tilacôit.

D. Tại màng ngoài.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK