sách giáo khoa toán lớp 10 mới pdf

Bản khuôn sách giáo khoa Toán 10 Tập 1 nằm trong Sở sách Kết nối học thức với cuộc sống đời thường - Nhà xuất bạn dạng Giáo dục đào tạo VN. Nhóm người sáng tác biên soạn Hà Hu...

Bản khuôn sách giáo khoa Toán 10 Tập 1 nằm trong Sở sách Kết nối học thức với cuộc sống đời thường - Nhà xuất bạn dạng Giáo dục đào tạo VN.

Bạn đang xem: sách giáo khoa toán lớp 10 mới pdf

Nhóm người sáng tác biên soạn

Hà Huy Khoái (Tổng mái ấm biên)

Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng mái ấm biên)

Hạ Vũ Anh, Trần Mạnh Cường, Phan Thị Hà Dương, Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng.

Bìa sách Toán 10 mới

Xem thêm: sao nhập ngũ ss3 tập 7


Mục lục sách Toán 10 mới

Tập 1 Toán 10 KNTT với 5 chương:

Xem thêm: phiên tòa tình yêu tập 8

  1. Mệnh đề và Tập hợp
  2. Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu nhị ẩn
  3. Hệ thức lượng nhập tam giác
  4. Vectơ
  5. Các số liệu đặc thù của khuôn số liệu ko ghép nhóm

Ngoài đi ra còn tồn tại phần Hoạt động thực hành thực tế thưởng thức.

File PDF sách Toán 10 KNTT Tập 1


[Download ##download##]

Theo NXBGD. Người đăng: Mr. Math.

Xem tiếp: Toán 10 Tập 2 KNTT