sách toán 10

Bản kiểu sách giáo khoa Toán 10 Tập 1 nằm trong Sở sách Kết nối học thức với cuộc sống đời thường - Nhà xuất bạn dạng giáo dục và đào tạo VN. Nhóm người sáng tác biên soạn Hà Hu...

Bản kiểu sách giáo khoa Toán 10 Tập 1 nằm trong Sở sách Kết nối học thức với cuộc sống đời thường - Nhà xuất bạn dạng giáo dục và đào tạo VN.

Bạn đang xem: sách toán 10

Nhóm người sáng tác biên soạn

Hà Huy Khoái (Tổng công ty biên)

Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng công ty biên)

Hạ Vũ Anh, Trần Mạnh Cường, Phan Thị Hà Dương, Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng.

Bìa sách Toán 10 mới

Xem thêm: xem siêu nhân người nhện


Mục lục sách Toán 10 mới

Tập 1 Toán 10 KNTT với 5 chương:

Xem thêm: sieu nhan phep thuat tap 47

  1. Mệnh đề và Tập hợp
  2. Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu nhị ẩn
  3. Hệ thức lượng nhập tam giác
  4. Vectơ
  5. Các số liệu đặc thù của kiểu số liệu ko ghép nhóm

Ngoài rời khỏi còn tồn tại phần Hoạt động thực hành thực tế hưởng thụ.

File PDF sách Toán 10 KNTT Tập 1


[Download ##download##]

Theo NXBGD. Người đăng: Mr. Math.

Xem tiếp: Toán 10 Tập 2 KNTT