sách toán 12

Thông tin

Trình bày: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Bạn đang xem: sách toán 12

Giới thiệu: Sách giáo khoa đại số và giải tích 12 bao gồm những bài xích sau:

Sự đồng thay đổi, nghịch tặc thay đổi của hàm số
Cực trị của hàm số
Giá trị lớn số 1 và độ quý hiếm nhỏ nhất của hàm số
Đường tiệm cận
Khảo Sát Sự thay đổi thiên và Vẽ trang bị thị của hàm số
Ôn tập dượt chương I
Luỹ thừa
Hàm Số luỹ thừa
Lôgarit
Hàm số nón. Hàm số lôgarit
Phương trình nón và phương trình lôgarit
Bất phương trình nón và bất phương trình lôgarit
Ôn tập dượt chương II
Nguyên hàm
Tích phân
Ứng dụng của tích phân nhập hình học
Ôn tập dượt chương III
Số phức
Cộng, trừ và nhân số phức
Phép phân chia số phức
Phương trình bậc nhì với thông số thực
Ôn tập dượt chương IV
Ôn tập dượt cuối năm

MỤC LỤC

 • Sự đồng thay đổi, nghịch tặc thay đổi của hàm số
 • Cực trị của hàm số
 • Giá trị lớn số 1 và độ quý hiếm nhỏ nhất của hàm số
 • Đường tiệm cận
 • Khảo Sát Sự thay đổi thiên và Vẽ trang bị thị của hàm số
 • Ôn tập dượt chương I
 • Luỹ thừa
 • Hàm Số luỹ thừa
 • Lôgarit
 • Hàm số nón. Hàm số lôgarit
 • Phương trình nón và phương trình lôgarit
 • Bất phương trình nón và bất phương trình lôgarit
 • Ôn tập dượt chương II
 • Nguyên hàm
 • Tích phân
 • Ứng dụng của tích phân nhập hình học
 • Ôn tập dượt chương III
 • Số phức
 • Cộng, trừ và nhân số phức
 • Phép phân chia số phức
 • Phương trình bậc nhì với thông số thực
 • Ôn tập dượt chương IV
 • Ôn tập dượt cuối năm

Bài giải này còn có hữu ích với các bạn không?

Bấm vào trong 1 ngôi sao sáng nhằm tiến công giá!

Xem thêm: the tyrant falls in love

Xem thêm: ouran high school host club

Đánh giá chỉ khoảng 4 / 5. Số lượt tiến công giá: 1083

Chưa với ai tiến công giá! Hãy là kẻ thứ nhất Review bài xích này.