sách toán lớp 10 mới

Bản kiểu sách giáo khoa Toán 10 Tập 1 nằm trong Sở sách Kết nối học thức với cuộc sống thường ngày - Nhà xuất phiên bản Giáo dục đào tạo VN. Nhóm người sáng tác biên soạn Hà Hu...

Bản kiểu sách giáo khoa Toán 10 Tập 1 nằm trong Sở sách Kết nối học thức với cuộc sống thường ngày - Nhà xuất phiên bản Giáo dục đào tạo VN.

Bạn đang xem: sách toán lớp 10 mới

Nhóm người sáng tác biên soạn

Hà Huy Khoái (Tổng ngôi nhà biên)

Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng ngôi nhà biên)

Hạ Vũ Anh, Trần Mạnh Cường, Phan Thị Hà Dương, Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng.

Bìa sách Toán 10 mới

Xem thêm: angry birds epic hack


Mục lục sách Toán 10 mới

Tập 1 Toán 10 KNTT với 5 chương:

Xem thêm: phim tvb hay nhất

  1. Mệnh đề và Tập hợp
  2. Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu nhị ẩn
  3. Hệ thức lượng nhập tam giác
  4. Vectơ
  5. Các số liệu đặc thù của kiểu số liệu ko ghép nhóm

Ngoài rời khỏi còn tồn tại phần Hoạt động thực hành thực tế hưởng thụ.

File PDF sách Toán 10 KNTT Tập 1


[Download ##download##]

Theo NXBGD. Người đăng: Mr. Math.

Xem tiếp: Toán 10 Tập 2 KNTT