sứ giả của chúa

Kinh Thánh: Mác 1:1-8

Ai là “Giăng Báp-tít” của các cụ, anh chị? Ai là “sứ giả” của Đức Chúa Trời được gửi cho tới mang lại bọn chúng ta? Hay rằng cách tiếp theo, ai đó đã là kẻ “dọn đường” mang lại các cụ, anh chị biết Chúa Cứu Thế Giê-xu và tin cẩn nhận Ngài? HTTL nước ta cũng gọi một mục sư nào là này là “sứ fake phục hưng”, tức là kẻ giảng dạy dỗ Lời Chúa mang đến sự phấn hưng nằm trong linh mang lại con cái dân Ngài. Ai từng là sứ fake phục hưng của các cụ, anh chị?

Bạn đang xem: sứ giả của chúa

Giăng Báp-tít được gọi là “sứ giả” của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và ông chỉ mang lại quý khách cho tới với Ngài. Câu 1 cho biết thêm Chúa Cứu Thế Giê-xu là ai, là “Con Đức Chúa Trời”; còn câu 8 cho biết thêm Ngài tiếp tục làm cái gi, “Ngài tiếp tục thực hiện phép tắc báp-tem… vì thế Đức Thánh Linh”.

  1. LỜI TIÊN TRI VỀ SỨ GIẢ (c.1-3)

Mác chính thức sách bản thân bằng phương pháp reviews ngay lập tức “Tin Lành”; tuy nhiên phía trên ko Có nghĩa là Mác reviews thêm 1 tin cẩn lành lặn vô số nhiều thông tin chất lượng lành lặn không giống, nhưng mà thiệt sự có duy nhất một “Tin Lành” thôi và này là “Tin Lành của Đức Chúa Giê-xu Christ”. “Tin Lành” nầy giành riêng cho quý khách, tuy nhiên ko nên quý khách đều được nghe và hiểu “Tin Lành”, nên này là nguyên nhân Mác viết lách sách. Trong lịch sử dân tộc và văn hóa truyền thống của đế quốc La Mã, chữ “tin lành” kha khá được sử dụng khá phổ cập, đặc trưng trong mùa sinh nhựt của nhà vua Augustus, người được coi như thể con cái của những thần, đem tự do cho tới mang lại quý khách. Nhưng “tin lành” nhưng mà đế quốc La Mã xây cất kể từ tiến thủ rung rinh những cương vực, xử quyết người không giống, bắt người không giống thực hiện nô lệ… Đang khi ê, khi vấn đáp vướng mắc mang lại nhì môn đệ của Giăng Báp-tít sai cho tới, Chúa Cứu Thế Giê-xu phán: “Hãy về báo mang lại Giăng sự những ngươi tiếp tục thấy và tiếp tục nghe: kẻ đui mù được sáng sủa, kẻ què được cút, kẻ phung được sạch sẽ, kẻ nghễnh ngãng được nghe, kẻ bị tiêu diệt được sinh sống lại, Tin Lành tiếp tục rao giảng mang lại kẻ nghèo” (Lu-ca 7:22); rồi Ngài chịu đựng bị tiêu diệt thay cho mang lại quả đât tội lỗi bên trên cây thập tự động, và thân phụ ngày sau sinh sống lại. Đó là “Tin Lành của Đức Chúa Giê-xu Christ”.

Mặc dầu Mác viết lách mang lại những tín vật người nước ngoài bang đang được sinh sống bên trên thủ đô La Mã, là những người dân xa lạ biết với Kinh Thánh Cựu Ước như người tín dồ Do Thái; tuy nhiên ngay lập tức từ trên đầu sách, Mác lại trích dẫn câu nói. vô Cựu Ước, vô Ê-sai 40:3. Lý vì thế là vô văn hóa truyền thống Do Thái, Hy Lạp và La Mã, sự trích dẫn “như tiếp tục chép” phân bua thẩm quyền, nhưng mà vô văn hóa truyền thống Hy Lạp thông thường được sử dụng khi tuyên tía một điều luật hay là 1 tuyên ngôn. Trong Cựu Ước, câu “như tiếp tục chép” phân bua thẩm quyền của Đức Chúa Trời, của Kinh Thánh, của vua, hoặc của tiên tri cho tất cả những người hiểu hoặc người nghe.

Đối với những người Do Thái khi bấy giờ sự xuất hiện nay của Giăng Báp-tít vô đồng vắng tanh vượt lên trên đột ngột, và chắc hẳn rằng sự xuất hiện nay của Chúa Cứu Thế Giê-xu sau này cũng vượt lên trên đột ngột; tuy nhiên khi Mác viết lách rằng “Như tiếp tục chép vô sách tiên tri Ê-sai”, thì sự xuất hiện nay của Giăng Báp-tít và Chúa Cứu Thế Giê-xu ko đột ngột gì cả, nhưng mà tiên tri Ê-sai tiếp tục cho biết thêm khoảng tầm 700 năm vừa qua. Nói cách tiếp theo, sự xuất hiện nay của Giăng Báp-tít và Chúa Cứu Thế Giê-xu tiếp tục trực thuộc công tác đời đời kiếp kiếp của Đức Chúa Trời.

 Thưa các cụ, anh chị, những “sứ giả” reviews Tin Lành mang lại tất cả chúng ta, hoặc những “sứ fake phục hưng” ko nên vô tình cho tới với bọn chúng ta; tuy nhiên này là công tác của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời biết nhu yếu linh tính của tất cả chúng ta nên tiếp tục sai sứ fake với sứ điệp cho tới với tất cả chúng ta. Như vậy tất cả chúng ta nên đem thái phỏng nào là so với “sứ giả” của Đức Chúa Trời? Có lẽ tất cả chúng ta nên đem thái phỏng như đại team trưởng La Mã Cọt-nây so với sứ vật Phierơ ghi vô Công vụ 10:3, “Ông cho tới đấy là vô cùng nên. Vậy, lúc này, thay cho thảy Cửa Hàng chúng tôi đang được ở trước mặt mũi Đức Chúa Trời, nhằm nghe từng điều Chúa tiếp tục nhắn gửi ông rằng mang lại Cửa Hàng chúng tôi.”

Lời tiên tri ghi: “Nầy, tớ sai sứ tớ cho tới trước mặt mũi ngươi, người tiếp tục dọn lối mang lại ngươi… Có giờ đồng hồ kêu vô đồng vắng tanh rằng: hãy dọn lối Chúa, ban vì thế những nẻo Ngài.” Cụm kể từ “hãy dọn lối Chúa” vô câu 3 Có nghĩa là hãy dọn lối của Chúa, chớ ko nên hãy dọn lối mang lại Chúa; vì như thế nếu như không hiểu biết nhiều quả thật vậy tất cả chúng ta tiếp tục giải nghĩa sai. Mặc dầu vô thời dân Y-sơ-ra-ên bị bầy tớ bên trên Ba-by-lôn, bọn họ chỉ hiểu câu nói. tiên tri Ê-sai là hãy sửa biên soạn con phố mang lại Đức Chúa Trời dẫn những phu tù kể từ Ba-by-lôn về bên quê hương; tuy nhiên vô thời kỳ Tân Ước ý niệm nầy được hiểu là nói đến thời kỳ chung cuộc. Vì thế, “con lối của Chúa” đó là “con lối sự sống”, và đem những xã hội vô vào đồng vắng tanh, sinh sống theo gót “con lối của Chúa” nhằm sửa biên soạn mang lại biến đổi cố chung cuộc. Bây giờ, bất kể ai thỏa mãn nhu cầu câu nói. lôi kéo của Giăng Báp-tít, người này được lôi kéo sửa biên soạn “con lối của Chúa”; con phố ê ko nên là cuộc sống đạo đức nghề nghiệp, tuy nhiên là chịu đựng sự bắt bớ đạo, và chịu đựng bị tiêu diệt vì như thế Tin Lành.

Thưa các cụ, anh chị, tất cả chúng ta tiếp tục thỏa mãn nhu cầu câu nói. lôi kéo của một “sứ giả” nào là ê của Đức Chúa Trời lâu rồi; tuy nhiên được chấp nhận tôi căn vặn, tất cả chúng ta đem “sửa biên soạn con cái đường” của Chúa chưa? Hoặc là tất cả chúng ta vẫn mong muốn cút con phố của mình? Sứ vật Phi-e-rơ mang lại biết: “Hỡi kẻ vô cùng yêu thương vết, khi anh người mẹ bị vô lò lửa thách thức, chớ lấy thực hiện kỳ lạ như bản thân bắt gặp một việc không giống thường” (1 Phi 4:12); tức là nếu như tất cả chúng ta ko cút “con lối của Chúa” thì này là chuyện không giống thông thường.

Mác ko hề đem ý reviews Giăng Báp-tít như là 1 trong anh hùng độc lập; tuy nhiên là 1 trong anh hùng trọn vẹn contact với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Giăng Báp-tít được reviews là sứ fake “dọn đường” mang lại Chúa Cứu Thế Giê-xu và reviews Ngài mang lại quý khách. Chúng tớ cũng khá được gọi vô tầm quan trọng tựa như vậy, nên tất cả chúng ta nên cẩn trọng, e người không giống chỉ nghe và thấy tất cả chúng ta nhưng mà ko nghe và thấy Chúa Cứu Thế của tất cả chúng ta.

2. CÔNG VIỆC CỦA SỨ GIẢ (c.4-6)

“Đồng vắng” là hình hình họa thân thuộc so với dân Do Thái. Đồng vắng tanh là thô cằn, không tồn tại thực phẩm và đồ uống, điểm chỉ mất dã thú và sự chết; tuy nhiên này là điểm dân Do Thái phụ thuộc vô sự trở nên tín của Đức Chúa Trời trước lúc phi vào Đất Hứa. Cũng bên trên đồng vắng tanh mặt mũi ê Đất Hứa, Môi-se bắt dân Do Thái lựa lựa chọn sự sinh sống hoặc sự bị tiêu diệt, phước lành lặn hoặc rủa sả; và phi vào gửi gắm ước nhằm trở thành tuyển chọn dân của Đức Chúa Trời (Phục Truyền 29:12; 30:19). Vào thế kỷ trước tiên, những ngôi nhà hướng dẫn Do Thái chủ xướng trào lưu hóa giải dân tộc bản địa ngoài thống trị của đế quốc La Mã đều đem người cỗ vũ bản thân vô đồng vắng; ko nên là kế hoạch, tuy nhiên là tác động tư tưởng về sự việc giải cứu vớt của Đức Chúa Trời.

Vì thế, tất cả chúng ta ko lấy thực hiện kỳ lạ khi Giăng Báp-tít chính thức dịch vụ vô đồng vắng; tuy nhiên ông không tồn tại ý lôi kéo những người dân theo gót bản thân vứt cuộc sống trở nên thị nhằm xây dựng một xã hội vô đồng vắng tanh. Mác nhấn mạnh vấn đề ý đồng vắng tanh như thể khởi điểm mang lại 1 thời đại mới mẻ của Đức Chúa Trời.

Thưa các cụ, anh chị, vô ý nghĩa sâu sắc nằm trong linh, nhằm thực hiện tươi tỉnh mới mẻ lại cuộc sống linh tính của tớ, lắm khi tất cả chúng ta nên tạm thời gác qua loa việc làm Hội Thánh, tạm dừng từng contact với những người không giống, nhằm phi vào “đồng vắng”, điểm tất cả chúng ta sinh sống riêng biệt với Lời Chúa và sinh sống vô sự giao thông vận tải với Ngài. Môi-se cần thiết tư mươi năm vô đồng vắng tanh Ma-đi-an, và Phao-lô cần thiết thân phụ năm vô đồng vắng tanh A-ra-bi (Ga-la-ti 1:17-18) nhằm chính thức cuộc hành trình dài mới mẻ với Đức Chúa Trời. Đương nhiên, tất cả chúng ta ko thể dành riêng vài ba năm phi vào “đồng vắng” như Môi-se, như Giăng Báp-tít hay như là Phao-lô; tuy nhiên tất cả chúng ta rất có thể học theo như Chúa Cứu Thế Giê-xu: “Sáng ngày sau, trời còn lù mù lù mù, Ngài hóng dậy, bước đi ra, cút vô điểm đìu hiu, và nguyện cầu bên trên đó” (Mác 1:35).

Giăng Báp-tít ko lôi kéo dân bọn chúng hối hận tội, rồi nhận báp-tem tựa như hình bóng cho việc hối hận tội; tuy nhiên ông giảng về “phép báp-tem hối hận, mang lại được ân xá tội”, tức là lôi kéo dân bọn chúng nhận phần quà buông bỏ của Đức Chúa Trời, rồi lôi kéo bọn họ hối hận tội. Nói cách tiếp theo, Giăng Báp-tít nhắc đến ân điển của Đức Chúa Trời trước lúc lôi kéo dân bọn chúng thay cho thay đổi cuộc sống. Trái lại, những tôn giáo lôi kéo quý khách thay cho thay đổi trọn vẹn cuộc sống trước, khi ấy mới mẻ đắc đạo, là vấn đề quả đât ko thể thực hiện được; và ê ko nên là “tin lành”.

Xem thêm: xem anime miễn phí

Mác rằng “cả xứ Giu-đê và không còn thảy dân sự trở nên Giê-ru-sa-lem đều cho tới nằm trong người, xưng tội bản thân và chịu đựng người thực hiện phép tắc báp-tem bên dưới sông Giô-đanh”; tuy nhiên lại ko nhắc đến vùng Ga-li-lê, là vùng khu đất trọng điểm vô dịch vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lý vì thế là Mác đang được contact biến đổi cố nầy với lịch sử dân tộc của dân Do Thái. Ngày xưa, dân Do Thái đã từng tách ngoài đồng vắng tanh, trải qua sông Giô-đanh, và lăm le cư bên trên vùng Giu-đê và trở nên Giê-ru-sa-lem; ni bọn họ tách những vị trí ê, trải qua sông Giô-đanh, tiến thủ vô đồng vắng tanh, hối hận tội và trở lại thực hiện một dân sự mới mẻ của Đức Chúa Trời.

Thưa các cụ, anh chị, đem những con cái dân Chúa tiếp tục vứt thì giờ hiểu Kinh Thánh và nguyện cầu riêng biệt thường ngày nên cuộc sống nằm trong linh của mình tụt xuống bớt, là những sứ fake của Chúa Cứu Thế Giê-xu, tất cả chúng ta cũng nên lôi kéo bọn họ con quay quay về điểm vô cùng căn bạn dạng nầy nhằm thực hiện mới mẻ lại cuộc sống nằm trong linh của tớ.

Trong phần reviews Giăng Báp-tít, Mác ko ghi lại toàn cảnh của Giăng Báp-tít, nhưng mà chỉ ghi cụ thể về kiểu cách ăn diện của ông: “mặc áo lông lạc đà, buộc thừng sống lưng domain authority ngang hông; ăn những châu chấu và mật ong rừng”. Đương nhiên, Mác không tồn tại ý nhận định rằng Giăng Báp-tít là kẻ ngăn chặn nền văn hóa truyền thống và văn minh khi bấy giờ; tuy nhiên ông mong muốn nhấn mạnh vấn đề một sự tạo ra mới mẻ như tiếp tục xẩy ra bên trên vườn Ê-đen. Trong khi, Mác mong muốn trình diễn Giăng Báp-tít tựa như hình hình họa của tiên tri Ê-li qua loa cơ hội ăn diện nhưng mà người Do Thái ko thể nào là nhầm lẫn được (II Các Vua 1:8). Sau nầy Mác đem ghi lại câu nói. phán của Chúa Cứu Thế Giê-xu tương quan cho tới yếu tố nầy như sau: “Ngài đáp rằng: Thật Ê-li nên cho tới trước sửa lại từng việc. Vậy thì sao đem chép về Con người rằng Ngài nên chịu đựng đau khổ nhiều và bị coi thường dể ư? Vả, tớ rằng với những ngươi, Ê-li đang đi vào rồi, người tớ đãi người theo gót ý mong muốn bản thân, hắn như câu nói. tiếp tục chép về sự việc người vậy.”

Là những sứ fake của Chúa Cứu Thế Giê-xu, tất cả chúng ta ko được lôi kéo ăn diện như Giăng Báp-tít; tuy nhiên tất cả chúng ta được lôi kéo sinh sống cuộc sống đạo đức nghề nghiệp như ông, khiêm nhượng như ông, và đáp ứng Chúa tựa như ông. Rất tiếc, một trong những người vô tất cả chúng ta hành vi ngược lại, tất cả chúng ta để tâm cho tới dung mạo và phục mức độ của tớ, nhưng mà nông cạn về cuộc sống đạo của tớ.

3. LỜI CHỨNG CỦA SỨ GIẢ (c.7-8)

Đang khi Ma-thi-ơ và Lu-ca lôi kéo hiểu fake để tâm sứ điệp về sự việc thay cho thay đổi lối sinh sống nhưng mà Giăng Báp-tít lôi kéo, Mác lại lôi kéo hiểu fake để tâm cho tới sứ điệp về “Đấng quyền phép tắc rộng lớn tớ cho tới sau ta”.  Câu 7 và câu 8 tóm lược câu nói. triệu chứng thẳng trước tiên không còn của Giăng Báp-tít nằm trong những người dân cho tới với ông. Đối với niềm kỳ vọng của những người Do-thái khi bấy giờ, chủ yếu Đức Chúa Trời hoặc sứ fake của Ngài kể từ trời xuống tiếp tục đem sự giải cứu vớt mang lại họ; sứ fake ê rất có thể là Con Người, hoặc là tiên tri Ê-li. Người Do Thái cho tới với Giăng Báp-tít ko hề mong ngóng hình hình họa một người như ông sẽ tới sau ông, tuy nhiên bọn họ mong ngóng “Đấng đem quyền phép” như tiên tri Ma-la-chi tiếp tục tuyên bố: “Nầy tớ sai sứ fake tớ, người tiếp tục dọn lối trước mặt mũi ta; và Chúa nhưng mà những ngươi thám thính tìm kiếm tiếp tục bất thình lình vô vào đền rồng thờ Ngài, tức là thiên sứ của sự việc gửi gắm ước nhưng mà những ngươi nom mong chờ. Nầy Ngài cho tới, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy” (3:1). Giăng Báp-tít mang lại quý khách biết Đấng cho tới sau ông khoác dầu vẻ ngoài tựa như ông; tuy nhiên thiệt sự ông “không xứng đáng cúi xuống hé thừng giầy Ngài” vì như thế Ngài là “Con Đức Chúa Trời”.

 Ngày xưa và kể một ngày dài ni “mở thừng giày” là mệnh lệnh của những người nô lệ, đích đi ra là việc làm của những người nô lệ nước ngoài bang, chớ người nô lệ Do Thái được miễn trừ vì như thế đấy là việc làm thấp nhát nhứt. Giăng Báp-tít bảo rằng “ta ko xứng đáng cúi xuống hé thừng giầy Ngài”; tức là ko xứng danh được sản xuất việc làm thấp hén nhứt mang lại Ngài, nhằm phân bua sự hạ bản thân và thuận phục trọn vẹn so với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thưa các cụ, anh chị, nếu như Giăng Báp-tít là “sứ giả” của Chúa Cứu Thế Giê-xu, là kẻ nhưng mà Ngài bảo rằng “trong những người dân vì thế đờn bà sinh đi ra, không tồn tại ai được tôn trọng rộng lớn Giăng Báp-tít” mà còn phải rằng “ta ko xứng đáng cúi xuống hé thừng giầy Ngài”, thì tất cả chúng ta nên đem thái phỏng nào là so với Chúa Cứu Thế Giê-xu vô sự vâng câu nói. và phục vụ? Tôi tin cẩn rằng nếu như tất cả chúng ta đem tâm tình của Giăng Báp-tít, Hội Thánh sẽ không còn thiếu hụt người đáp ứng.

Lu-ca 7:36-50 ghi lại mẩu truyện Chúa Cứu Thế Giê-xu vô nhà đất của một người nhằm người sử dụng bữa. Đang khi ăn, mang 1 người thiếu phụ “xấu nết” đứng điểm chân Ngài, khóc, lấy tóc bản thân nhưng mà vệ sinh chân Ngài, hít chân Ngài và xức dầu thơm nức điểm chân Ngài. Chữ “xấu nết” rất có thể đã cho chúng ta thấy phụ phái đẹp nầy là gái giang hồ nước Hoặc là người thiếu phụ nước ngoài tình. Dường như lúc trước ê lúc nghe tới câu nói. giảng dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-xu thì linh tính của phụ phái đẹp nầy được thức tỉnh, hoặc cảm biến được sự mến yêu và buông bỏ, nên táo tợn cho tới nhằm bắt gặp Ngài. Cảm nhận bản thân ko xứng danh, người thiếu phụ “xấu nết” chỉ dám đứng điểm chân Chúa Cứu Thế Giê-xu, khóc – vì như thế cảm động hoặc cũng rất có thể vì như thế vui mừng mừng – và nước đôi mắt rơi bên trên cẳng bàn chân Ngài. Phụ phái đẹp nầy lại sở hữu một hành vi rất là khó khăn coi nữa cho tất cả những người khi bấy giờ, là xỏa tóc bản thân, và người sử dụng tóc nhằm vệ sinh chân Chúa Cứu Thế Giê-xu; tiếp sau đó hít chân Ngài và xức dầu thơm nức vô chân Ngài.

Tuy nhiên, bên trên một góc nhìn không giống, tựa như Giăng Báp-tít, tất cả chúng ta thiệt được vinh hạnh đáp ứng Chúa Cứu Thế Giê-xu. Rất tiếc là một trong những con cái dân Chúa không sở hữu và nhận thấy điểm cần thiết nầy, nhưng mà thám thính đầy đủ phương pháp để trốn tách việc làm Chúa, và cũng không thích con cái bản thân phi vào con phố đáp ứng Ngài trọn vẹn thời hạn. Ít nhứt vô nhì lá thư, Phao-lô viết lách rằng “Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Giê-xu Christ” (Rô-ma 1:1; Phi-líp 1:1). Một mặt mũi, Phao-lô nom nhận tôi chỉ là kẻ “nô lệ” của Chúa Cứu Thế Giê-xu; một phía không giống, Phao-lô tự nguyện thực hiện “nô lệ” mang lại Ngài, và hãnh diện vì như thế được kể là bầy tớ của Ngài.

Cụm kể từ “phép báp-tem… vì thế Đức Thánh Linh” rất cần phải phân tích và lý giải. Báp-tem thông thường contact cho tới nước; tuy nhiên Mác nhắc đến báp-tem vì thế Đức Thánh Linh nhằm phân biệt dịch vụ của Giăng Báp-tít và Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chức vụ của Giăng Báp-tít là sửa biên soạn quý khách cho tới với Chúa Cứu Thế Giê-xu qua loa lễ báp-tem; còn dịch vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu là phân bua quyền năng của Đức Chúa Trời qua loa Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời hành vi thân thích con cái dân Ngài; tuy nhiên ko Có nghĩa là Ngài được sụp xuống bên trên tất cả chúng ta như nước. Trái lại, “phép báp-tem… vì thế Đức Thánh Linh” Có nghĩa là Chúa Cứu Thế Giê-xu thánh hóa tất cả chúng ta vì thế sự hiện hữu của chủ yếu Đức Chúa Trời vô cuộc sống tất cả chúng ta. Phaolô nhấn mạnh vấn đề ý nghĩa sâu sắc nầy khi viết: “Nếu ai không tồn tại Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc sở hữu Ngài” (Rô-ma 8:9). Vì thế, phép tắc báp-tem vì thế nước của Giăng Báp-tít như thể tín hiệu cho tất cả những người nhận ra rằng bản thân cho tới được ngưỡng cửa ngõ Vương Quốc Đức Chúa Trời, tuy nhiên không được phi vào, nhưng mà nên sẽ có được phép tắc báp-tem vì thế Đức Thánh Linh. Đó cũng chính là nguyên nhân nhưng mà Chúa Cứu Thế Giê-xu phán: “Quả thiệt, tớ rằng với những ngươi, trong mỗi người vì thế đờn bà sinh đi ra, không tồn tại ai được tôn trọng rộng lớn Giăng Báp-tít, tuy nhiên nhưng mà kẻ vô cùng nhỏ nhát nội địa thiên đường còn được tôn trọng rộng lớn người.” (Ma-thi-ơ 11:11).

Xem thêm: kim ji in

Khi “giảng phép tắc báp-tem hối hận tội”, và “cả xứ Giu-đê và không còn thảy dân sự trở nên Giê-ru-sa-lem đều cho tới nằm trong người, xưng tội bản thân và chịu đựng người thực hiện phép tắc báp-tem”, rồi reviews rằng “có Đấng quyền phép tắc rộng lớn tớ cho tới sau ta… Ngài tiếp tục thực hiện phép tắc báp-tem cho những ngươi vì thế Đức Thánh Linh, Giăng Báp-tít dứt công tác làm việc sứ fake của tớ là “dọn lối Chúa, ban vì thế những nẻo Ngài.” Chúng tớ cũng chính là những “sứ giả” của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và công tác làm việc của tất cả chúng ta là “Vậy, hãy cút giáo dục muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh nhưng mà thực hiện phép tắc báp-tem mang lại bọn họ, và dạy dỗ bọn họ lưu giữ không còn cả từng điều nhưng mà tớ tiếp tục truyền cho những ngươi. Và nầy, tớ thông thường ở với những ngươi luôn luôn cho tới tận thế.” Chúng tớ tiếp tục chính thức công tác làm việc nầy chưa? Chúng tớ đem đang khiến công tác làm việc nầy không?

Trên một góc nhìn không giống, Đức Chúa Trời ban mang lại Hội Thánh những sứ fake tựa như các ngôi nhà truyền giảng, những mục sư, những giáo sư… Chúng tớ nguyện cầu nhằm những sứ fake nầy đáp ứng Ngài với việc khiêm nhượng và nóng bức sắng.

Mục Sư Đoàn 
(BTMV 25 – Tháng 09/2011)