sự xâm nhập chất khoáng chủ động phụ thuộc vào

Câu hỏi:

Sự đột nhập khoáng chất dữ thế chủ động dựa vào vào?

Bạn đang xem: sự xâm nhập chất khoáng chủ động phụ thuộc vào

A. Cung cấp cho năng lượng

B. Hiệu năng lượng điện thế màng

C. Građien độ đậm đặc hóa học tan

D. Trao thay đổi hóa học của tế bào

Đáp án trúng A.

Sự đột nhập khoáng chất dữ thế chủ động tùy theo hỗ trợ tích điện vì như thế quy trình hít vào dữ thế chủ động ngược građien độ đậm đặc nên cần thiết hỗ trợ tích điện, như thế với tích điện thì tế bào mới nhất hít vào những hóa học theo như hình thức dữ thế chủ động được.

Giải quí nguyên do lựa chọn đáp án A:

Cơ chế hít vào nước và ion khoáng thụ động và dữ thế chủ động, làn nước và ion khoáng lên đường kể từ khu đất nhập mạch mộc theo dõi 2 con cái đường: gian lận bào và tế bào hóa học.

Cơ chế hít vào nước và ion khoáng ở rễ cây

– Hấp thụ nước và ion khoáng kể từ khu đất nhập tế bào lông hút

1/ Hấp thụ nước

– Nước được hít vào liên tiếp kể từ khu đất => tế bào lông hít theo dõi chế độ thụ động (thẩm thấu): kể từ môi trường xung quanh nhược trương (ít ion khoáng, nhiều nước) quý phái môi trường xung quanh ưu trương (nhiều ion khoáng, không nhiều nước) nhờ việc chênh chéo áp suất thấm vào.

Xem thêm: cách đạo hàm

– Dịch của tế bào rễ là ưu trương đối với hỗn hợp khu đất là vì 2 nguyên vẹn nhân:

+ Quá trình bay tương đối nước ở lá vào vai trò như hình mẫu bơm hít, hít nước lên phía bên trên, thực hiện rời lượng nước nhập tế bào lông hít.

+ Nồng phỏng những hóa học tan cao bởi được sinh đi ra nhập quy trình gửi hoá vật hóa học nhập cây.

2/ Hấp thụ ion khoáng

– Các ion khoáng đột nhập nhập tế bào rễ cây theo dõi 2 chế độ là chế độ thụ động và chế độ công ty động

– Dòng nước và những ion khoáng lên đường kể từ khu đất nhập mạch mộc của rễ

– Sự đột nhập của nước và những ion khoáng kể từ khu đất nhập tế bào lông hít, rồi xuyên qua loa những tế bào vỏ rễ nhập mạch mộc của rễ theo dõi nhì tuyến đường là tuyến đường gian lận bào và tuyến đường tế bào hóa học.

Con đàng đột nhập của nước và những ion khoáng nhập rễ

  Con đàng gian lận bào(đường màu sắc đỏ) Con đàng tế bào hóa học (đường màu sắc xanh)
Đường đi – Nước và những ion khoáng theo dõi không khí trong số những bó sợi xenllulozo nhập trở thành TB tiếp cận nội phân bì, gặp gỡ đai Caspari ngăn lại nên nên gửi quý phái tuyến đường tế bào hóa học.

– Từ lông hít – khoảng tầm gian lận bào – đai Caspari – mạch gỗ

– Nước và những ion khoáng trải qua khối hệ thống ko bào kể từ TB này quý phái TB không giống qua loa những sợi liên bào nối những ko bào, qua loa TB nội phân bì rồi nhập mạch mộc của rễ.

– Từ lông hít – tế bào hóa học của tế bào – mạch gỗ

Đặc điểm – Nhanh, ko được lựa chọn lọc – Chậm, được lựa chọn lọc

Xem thêm: toán 10 filetype pdf