supephotphat kép

Supephotphat khép là gì ? Nếu chúng ta vẫn gọi bài bác Supephotphat đơn rồi thì có lẽ rằng cũng tiếp tục đoán được không nhiều nội dung nào là sẽ sở hữu nhập nội dung bài viết này ? Nếu chúng ta ko gọi nó, chẳng sao hãy nằm trong Cửa Hàng chúng tôi lần hiểu luôn luôn bên dưới nội dung bài viết này nhé !

Bạn đang xem: supephotphat kép

Tham khảo nội dung bài viết khác: 

  • Phentyl Axetat là gì ?
  • Supephotphat đơn là gì ?

     Supephotphat khép là gì ?

– Supephotphat kép là loại phân chứa chấp lân, dung lượng lân ở tại mức khoảng. Supephotphat kép thông thường chứa chấp khoảng tầm 36% phốt pho. Nó chứa chấp gấp rất nhiều lần dung lượng phốt pho đối với superphotphat đơn.

– Supephotphat kép:

  +) Ưu điểm: Chứa dung lượng P2O5 cao hơn nữa, không tồn tại thành phầm phụ.

  +) Nhược điểm: Lâu và tốn xoàng rộng lớn.

Supephotphat ghep

   Công thức chất hóa học của Supephotphat kép

– Supephotphat kép với công thức là ( Ca(H2PO4)2)

==> Trong bộ phận của supephotphat kép không tồn tại lộn thạch cao, vì thế tỉ trọng P2O5 cao hơn nữa, đi lại hứng tốn xoàng rộng lớn.

– Supephotphat kép với bộ phận đó là muối bột Ca(H2PO4)2

    Quá trình tạo ra Supephotphat kép

Supephotphat kép là Ca(H2PO4)2

– Danh kể từ ” kép ” ở đó là quy trình pha chế bao gồm 2 giai đoạn:

PTHH: Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 2H3PO4 + 3CaSO4

Xem thêm: công thức cosin góc giữa 2 đường thẳng

Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 → 3Ca(H2PO4)2

  Supephotphat ghep la gi

   Bài tập luyện về Supephotphat kép

Bài tập luyện 1: Một loại phân supephotphat kép chứa chấp 69,62% can xi dihidrophotphat, còn sót lại những hóa học ko chứa chấp photpho. Độ đủ chất của loại phân này:

  • A. 39,76%
  • B. 48,52%
  • C. 42,25%
  • D. 45,75%

– Hướng dẫn giải:

Phân supephotphat kép chứa chấp muối bột Ca(H2PO4)2.

– Giả sử lượng phân bón là 100g => mmuối = 100.69,92% = 69,92g

=> nmuối = 69,62: 234 = 0,2975 mol

– Ta có: nP2O5 = ½ nP = ½. 2nmuối = nmuối => mP2O5 = 0,2975.142 = 42,245g

=> Độ đủ chất = %mP2O5 = 42,245: 100 = 42,245% = 42,25%

Đáp án C

Cám ơn chúng ta vẫn theo đuổi dõi nội dung bài viết này của Cửa Hàng chúng tôi, Đồng Hành Cho Cuộc Sống Tốt Đẹp luôn luôn mong ước từng nội dung bài viết của tôi tiếp tục share được rất nhiều độ quý hiếm nội dung cho tới với chúng ta đọc

Hẹn hội ngộ chúng ta ở những nội dung bài viết tiếp theo sau bên trên trang web của Cửa Hàng chúng tôi !

Xem thêm: nghiệm của phương trình sin x