take back là gì

Với nội dung bài viết tiếp sau đây, IELTS Vietop chào chúng ta cho tới với khái niệm Take back là gì? Cách dùng Take back vô giờ đồng hồ Anh thế nào thì phù hợp? Hãy xem thêm tức thì nhằm rất có thể dùng Take back thạo rộng lớn vô quy trình học tập và tiếp xúc vì như thế giờ đồng hồ Anh chúng ta nhé!

Take back được tạo hình kể từ động kể từ take (lấy) và giới kể từ back (quay về). Như vậy, vô giờ đồng hồ Việt, tao rất có thể hiểu Take back đem nghĩa thông thường gặp gỡ là “lấy lại” hoặc “đem về” một điều gì cơ, cái gì cơ, bao gồm ai cơ, kể từ người không giống.

Bạn đang xem: take back là gì

Take back là gì
Take back là gì

E.g.: He took back the book he lent to tướng his friend. (Anh ấy vẫn lấy lại cuốn sách tuy nhiên anh ấy vẫn cho mình của tôi mượn.)

To take sth back/ take back something

Cấu trúc này còn có 2 nghĩa như sau:

Khi chúng ta trả lại cái gì cơ cho tới cửa hàng hoặc cửa hàng lấy lại cái gì cơ, chúng ta trả lại loại chúng ta vẫn mua sắm ở cơ, ví dụ điển hình vì như thế nó ko trúng kích thước hoặc ko hoạt động và sinh hoạt.

E.g.: The store allowed bầm to tướng take back the defective product and exchange it for a new one. (Cửa sản phẩm được cho phép tôi thay đổi lại thành phầm bị lỗi và thay đổi sang 1 thành phầm mới mẻ.)

Thừa nhận rằng một điều gì cơ chúng ta rằng là sai hoặc tránh việc rằng.

E.g.: OK, I’ll take it all back! (Được rồi, tôi tiếp tục rút lại toàn cỗ lời nói nói!)

Take someone back to tướng somewhere

Take someone back to tướng somewhere mô tả hành vi fake ai cơ quay về một điểm nào là cơ, thông thường là điểm từng cho tới vô vượt lên trên khứ hoặc là 1 trong những điểm thân thuộc, đem kỷ niệm so với người cơ.

E.g.: He took his girlfriend back to the restaurant where they had their first date. (Anh tao đã mang nữ giới của tôi quay về nhà hàng quán ăn mà người ta vẫn đem cuộc hứa hẹn trước tiên.)

The old photographs took him back to his childhood memories. (Những tấm hình cũ đã mang anh tao quay về ký ức tuổi tác thơ của tôi.)

Back-to-back là gì?

Back-to-back đem nghĩa nhị hoặc nhiều sự khiếu nại xẩy ra thường xuyên tuy nhiên không tồn tại khoảng chừng rỗng tuếch hoặc khoảng chừng nghỉ ngơi đằm thắm bọn chúng, hoặc ý chỉ những đối tượng người sử dụng được bịa sát nhau.

E.g.: We have back-to-back meetings this afternoon. (Chúng tao đem những buổi họp thường xuyên vô chiều ni.)

Take aback là gì?

Take aback nghĩa là làm công việc ai cơ bất thần hoặc choáng ngợp vì như thế điều gì cơ. 

E.g.: His sudden resignation took us all aback. (Sự từ nhiệm đột ngột của anh ấy tao thực hiện công ty chúng tôi bất thần.)

Take a back seat là gì?

Take a back seat chỉ sự thoái lui, ko nhập cuộc hoạt động và sinh hoạt hoặc quy trình nào là cơ nhằm nhường nhịn cho những người không giống đem thời cơ hoặc thể hiện tại.

E.g.: I’ll take a back seat on this project and let the experts handle it. (Tôi tiếp tục thoái lui ngoài dự án công trình này và nhằm những Chuyên Viên xử lý.)

Take bầm back là gì?

Take bầm back đem nghĩa nhờ ai cơ chung bản thân “trở lại” (nhớ lại) 1 thời điểm hoặc một điểm nào là cơ vô vượt lên trên khứ. Cụm kể từ này thông thường được sử dụng một cơ hội hoa mỹ như vô thơ ca.

E.g.: Take bầm back to tướng the place where we first met. (Hãy fake anh/em quay về điểm tao lần thứ nhất gặp gỡ nhau).

Take it back là gì?

Take it back được sử dụng Lúc tao ham muốn rút lại những gì vẫn rằng hoặc thực hiện, thông thường là sau khoản thời gian nhìn thấy rằng bọn chúng là sai hoặc ko phù hợp.

E.g.: I’m sorry, I didn’t mean to tướng. I’ll take it back. Tôi xin xỏ lỗi, tôi ko cố ý. Tôi tiếp tục rút lại lời nói rằng của tôi.)

Take a step back là gì?

Take a step back tức thị “lùi lại” hoặc kiểm tra một trường hợp hoặc yếu tố từ là một góc nhìn không giống để sở hữu ánh nhìn tổng quan tiền rộng lớn.

E.g.: Let’s take a step back and look at the bigger picture before making any decisions. (Hãy lùi lại và kiểm tra tổng thể trước lúc thể hiện ngẫu nhiên đưa ra quyết định nào là.)

Xem thêm:

Xem thêm: paradise resort doc let

[Chia sẻ] Take on là gì? Cách sử dụng take on vô ngữ cảnh

Take + gì? Take it easy là gì? Cụm kể từ đồng nghĩa tương quan với Take it easy vô giờ đồng hồ Anh

Take your time là gì? Phân biệt Take your time và Take it easy

2. Cách dùng take back vô giờ đồng hồ Anh

Cách dùng take back vô giờ đồng hồ Anh
Cách dùng take back vô giờ đồng hồ Anh

Cách dùng Take back vô giờ đồng hồ Anh khá đa dạng mẫu mã, nói đến như:

Rút lại lời nói rằng hoặc quan tiền điểm

E.g.:

 • I regret what I said earlier and I want to tướng take it back. (Tôi hụt hẫng về những gì tôi vẫn rằng trước cơ và ham muốn rút lại.)
 • He took back his earlier statement and apologized for it. (Anh ấy rút lại tuyên phụ thân trước cơ và xin xỏ lỗi về nó.)
 • The politician had to tướng take back his controversial remarks. (Chính trị gia đành cần rút lại những comment khiến cho giành cãi của tôi.)

Rút lại thành phầm hoặc sản phẩm hóa

E.g.:

 • The store allowed bầm to tướng take back the defective product and exchange it for a new one. (Cửa sản phẩm được cho phép tôi thay đổi lại thành phầm bị lỗi và thay đổi sang 1 thành phầm mới mẻ.)
 • The company had to tướng take back the faulty equipment and replace it with a new one. (Công ty cần rút lại vũ trang bị lỗi và thay vì một vũ trang mới mẻ.)

Lấy lại quyền trấn áp hoặc sở hữu

E.g.:

 • The government took back control of the territory from the rebels. (Chính phủ vẫn lấy lại quyền trấn áp vùng bờ cõi kể từ những nổi dậy.)
 • The landlord took back possession of the apartment after the tenant failed to tướng pay rent. (Chủ căn nhà vẫn lấy lại chiếm hữu chung cư sau khoản thời gian người mướn ko trả chi phí mướn căn nhà.)

Đưa quay về điểm ban đầu

E.g.:

 • She took the book back to tướng the library after she finished reading it. (Cô ấy đã mang cuốn sách quay về tủ sách sau khoản thời gian phát âm đoạn nó.)
 • Don’t forget to take back the tools you borrowed from your neighbor. (Đừng quên fake trả lại những công cụ chúng ta mượn kể từ láng giềng của tôi.)

Rút lại lời hứa hẹn hoặc cam kết

E.g.:

 • She had to tướng take back her promise to tướng attend the các buổi tiệc nhỏ because of a family emergency. (Cô ấy cần rút lại lời hứa hẹn tham lam dự lễ hội vì như thế một khẩn cung cấp mái ấm gia đình.)
 • The company took back its offer to tướng hire him due to tướng a change in the job market. (Công ty vẫn rút lại ý kiến đề xuất tuyển chọn dụng anh tao vì thế sự thay cho thay đổi bên trên thị ngôi trường làm việc.)

Xem thêm:

Take place là gì? Nắm Chắn chắn cách sử dụng Take place vô giờ đồng hồ Anh

Take up là gì? Cách sử dụng của Take up vô giờ đồng hồ Anh

Cấu trúc It takes vô giờ đồng hồ Anh

3. Các kể từ và cụm kể từ đồng nghĩa tương quan với take back vô giờ đồng hồ Anh

Các kể từ và cụm kể từ đồng nghĩa tương quan với take back vô giờ đồng hồ Anh
Các kể từ và cụm kể từ đồng nghĩa tương quan với take back vô giờ đồng hồ Anh

Một số kể từ và cụm kể từ đem nghĩa tương tự với Take back vô giờ đồng hồ Anh là:

 • Withdraw: rút lại, thu hồi
 • Revoke: tịch thu, rút lại, huỷ bỏ
 • Retract: rút lại (lời nói), thu hồi
 • Recall: tịch thu, gọi lại
 • Recant: rút lại (quan điểm), thay cho thay đổi ý kiến
 • Rescind: tịch thu, kho bãi bỏ
 • Reclaim: lấy lại, giành lại, đòi hỏi trả lại
 • Repossess: lấy lại sở hữu
 • Retrieve: lấy lại, dò la tìm tòi và fake trở lại
 • Take away: lấy chuồn, tịch thu, rút lại
 • Unsay: rút lại lời nói nói
 • Cancel: huỷ vứt, rút lại, kho bãi bỏ

E.g.:

 • The company withdrew the faulty product from the market. (Công ty vẫn rút lại thành phầm bị lỗi ngoài thị ngôi trường.)
 • The government revoked the license of the company for violating regulations. (Chính phủ vẫn tịch thu giấy má phép tắc của doanh nghiệp lớn vì như thế vi phạm quy quyết định.)
 • He retracted his statement after he realized he was wrong. (Anh tao vẫn rút lại tuyên phụ thân của tôi sau khoản thời gian nhìn thấy bản thân sai.)
 • The company had to tướng recall the contaminated food products. (Công ty cần tịch thu những thành phầm đồ ăn bị nhiễm độc.)
 • She recanted her earlier tư vấn for the policy. (Cô ấy vẫn rút lại sự cỗ vũ của tôi với quyết sách trước cơ.)
 • The government rescinded the law after public protests. (Chính phủ vẫn huỷ bỏ luật sau những cuộc biểu tình của công bọn chúng.)
 • He reclaimed his stolen bicycle from the police station. (Anh tao vẫn lấy lại cái xe đạp điện bị tổn thất của tôi kể từ bốt công an.)
 • The ngân hàng repossessed the xế hộp after the owner failed to tướng make payments. (Ngân sản phẩm vẫn lấy lại con xe khá sau khoản thời gian căn nhà chiếm hữu ko giao dịch được.)
 • She retrieved her lost wallet from the lost and found department. (Cô ấy vẫn lấy lại cái ví bị tổn thất của tôi kể từ chống dò la vật thất lạc.)
 • The government took away the privileges of the corrupt officials. (Chính phủ vẫn tịch thu những độc quyền của những quan tiền chức tham lam nhũng.)
 • He unsaid his hurtful words and apologized. (Anh tao vẫn rút lại những lời nói rằng nhức lòng và xin xỏ lỗi.)
 • The company canceled the project due to tướng financial reasons. (Công ty vẫn huỷ vứt dự án công trình vì như thế nguyên nhân tài chủ yếu.)

Tuy nhiên chúng ta nên chú ý rằng ko cần khi nào là những kể từ và cụm kể từ này cũng rất có thể thay cho thế lẫn nhau mà còn phải cần phụ thuộc vào văn cảnh.

Xem thêm:

Fail là gì? Cách dùng kể từ Fail vô giờ đồng hồ Anh

Go off là gì? Cấu trúc và cách sử dụng Go off vô giờ đồng hồ Anh

Discuss + gì? Discuss chuồn với giới kể từ gì? Cách dùng tương quan cho tới Discuss

4. Các kể từ và cụm kể từ trái ngược nghĩa với take back vô giờ đồng hồ Anh

Một số kể từ và cụm kể từ trái ngược nghĩa với Take back vô giờ đồng hồ Anh là:

Xem thêm: robot đại chiến 3

 • Give away: tặng chuồn, cho tới chuồn, ko lấy lại
 • Surrender: đầu sản phẩm, kể từ vứt, không thể kiểm soát
 • Relinquish: kể từ vứt, nhường nhịn lại
 • Release: phóng quí, thả rời khỏi, ko lưu giữ lại
 • Grant: cung cấp, được cho phép, ko thu hồi
 • Allow: được cho phép, ko cấm
 • Abandon: kể từ vứt, không xoay lại
 • Disown: ko phụ trách, ko công nhận
 • Forfeit: tổn thất chuồn, không thể quyền sở hữu
 • Give up: kể từ vứt, không thể trấn áp hoặc sở hữu

E.g.:

 • She gave away her old clothes to tướng charity. (Cô ấy vẫn tặng ăn mặc quần áo cũ cho tới tổ chức triển khai kể từ thiện.)
 • The criminal surrendered to the police. (Tội phạm vẫn đầu sản phẩm trước công an.)
 • He relinquished his position as CEO of the company. (Anh tao vẫn kể từ vứt địa điểm CEO của doanh nghiệp lớn.)
 • The zoo released the animals back into the wild. (Vườn thú vẫn thả những loài vật quay về đương nhiên.)
 • The government granted citizenship to tướng the refugees. (Chính phủ vẫn cung cấp quyền công dân cho tới những người dân ganh nàn.)
 • The teacher allowed the students to tướng use their phones during the break. (Giáo viên được cho phép học viên dùng điện thoại cảm ứng vô giờ giải lao.)
 • She abandoned her dream of becoming an actress. (Cô ấy vẫn kể từ vứt ước mơ phát triển thành cô diễn viên.)
 • The father disowned his son after he committed a crime. (Người phụ thân ko thừa nhận đàn ông của tôi sau khoản thời gian anh tao tội phạm.)
 • The gambler forfeited all his winnings at the casino. (Kẻ bài bạc vẫn tổn thất không còn chi phí bên trên sòng bạc.)
 • He gave up his seat on the bus to tướng an elderly person. (Anh tao vẫn nhường nhịn ghế ngồi bên trên xe pháo buýt cho 1 người cao tuổi tác.)

Xem ngay: Khóa học tập IELTS Cấp tốc – Cam kết tăng tối thiểu 0.5 – 1.0 band score SAU 1 THÁNG HỌC

Trên đó là nội dung bài viết Take back là gì? Cách dùng Take back vô giờ đồng hồ Anh kể từ IELTS Vietop. Hy vọng với nội dung bài viết bên trên, Vietop đã hỗ trợ chúng ta bổ sung cập nhật thêm thắt những kỹ năng và kiến thức giờ đồng hồ Anh có ích nhằm phần mềm vô việc làm và học hành, nhất là ở những kỳ ganh đua ngôn từ đòi hỏi lượng kỹ năng và kiến thức kể từ vựng phong phú và đa dạng như IELTS, TOEIC. Chúc chúng ta học tập IELTS tốt!