tam giác abc vuông tại a

Cho tam giác ABC vuông bên trên A, vận dụng tấp tểnh lý pitago vô tam giác vuông nhằm giải việc dò xét thông số góc, dò xét cạnh, tính diện tích S tam giác, minh chứng tam giác đồng dạng… Cùng dò xét hiểu những việc, dạng toán vô phần học tập Tam giác.

Lý thuyết và bài bác tập dượt về tam giác vuông
Lý thuyết và bài bác tập dượt về tam giác vuông

Tam giác vuông

Khái niệm

Tam giác ABC vuông bên trên A
Tam giác ABC vuông bên trên A

Bạn đang xem: tam giác abc vuông tại a

Cho tam giác ABC vuông bên trên A như hình vẽ. Có: 

– BC là cạnh huyền. 

– AC, AB là nhị cạnh góc vuông. 

– AH là độ cao của tam giác ABC

– BH là hình chiếu của AB lên cạnh huyền BC.

– CH là hình chiếu của AC lên cạnh huyền BC.

Định lý Pitago

  1. Định lý Pytago

Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền vì như thế tổng những bình phương của nhị cạnh góc vuông.

Tam giác ABC vuông bên trên A thì tao có:

BC2 = AB2 + AC2.

ABC vuông bên trên A, góc A = 90o
ABC vuông bên trên A, góc A = 90o
  1. Định lý Pytago đảo

Nếu một tam giác với bình phương của một cạnh vì như thế tổng những bình phương của nhị cạnh cơ thì tam giác này đó là tam giác vuông.

Tam giác ABC với BC2 = AB2 + AC2

=> Góc BAC = 90o.

  1. Hệ thức về cạnh và lối cao vô tam giác vuông.                                                                                     a)   AB2 = BC.BH; AC2 = BC.CH                                                                                                                                               b)   AH2 = BH.CH                                                                                                                                                                       c)   AB.AC = BC.AH

          d)  

  1. Tỉ con số giác của góc nhọn vô tam giác vuông

                                                  

                                       

     

  1. Tỉ con số giác của 2 góc phụ nhau thì:

sinα = cosβ, cosα = sinβ, tanα = cotβ, cotα = tanβ

  1. Một số đặc thù của tỉ con số giác                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  2. Hệ thức về cạnh và góc vô tam giác vuông

– Cạnh góc vuông = cạnh huyền.sin góc đối

AC = BC.sinB, AB = BC.sin C

– Cạnh góc vuông = cạnh huyền.cos góc kề

AC = BC.cosC, AB = BC.cosB

– Cạnh góc vuông 1 = cạnh góc vuông 2.tan góc đối

– Cạnh góc vuông 1 = cạnh góc vuông 2.cot góc kề

Trả lời nói thắc mắc Tam giác vuông bên trên A

Ví dụ 1: 

Cho tam giác ABC vuông bên trên A. Tính tổng góc B + góc C

Giải:

Vì tam giác ABC vuông bên trên A => góc A = 90o

Ta lại có:  Tổng 3 góc vô một tam giác vì như thế 180o

=> góc B + góc C + góc A = 180o 

=> góc B + góc C = 180o – 90o = 90o.

Vậy tổng góc B + góc C vì như thế 90o.

Ví dụ 2: 

Tính những số đo x, hắn ở những hình 47, 48, 49, 50, 51.

Bài tập dượt trang 107, sgk toán lớp 7
Bài tập dượt trang 107, sgk toán lớp 7

Giải:

Áp dụng tấp tểnh lý tổng tía góc vô một tam giác vì như thế 180º tao có:

– Hình 47

x + 90o + 55o = 180o

x = 180o – 90o – 55o

x = 35o

– Hình 48

x + 30o + 40o = 180o

x = 180o – 30o – 40o

x = 110o

– Hình 49

x + x + 50o = 180o

2x = 180o – 50o

x = 65o

– Hình 50

Áp dụng tấp tểnh lý góc ngoài của tam giác tao có:

y = 60o + 40o

y = 100o

x + 40o = 180o (2 góc kề bù)

x = 140o

– Hình 51

Áp dụng tấp tểnh lý góc ngoài vô tam giác ABD có: x = 70o + 40o = 110o

Áp dụng tấp tểnh lý tổng tía góc vô tam giác ADC có:

y + 110o + 40o = 180o 

=> hắn = 30o.

Bài tập dượt tam giác vuông: Cho tam giác ABC vuông bên trên A…

Bài 1

Cho tam giác vuông ABC với AB = 5cm; AC = 12CM, BC = 13 CM

a) Chứng minh tam giác ABC vuông bên trên A và tính phỏng nhiều năm lối cao AH

b) Kẻ HE vuông góc với AB bên trên E, HF vuông góc với AC bên trên F. Chứng minh AE.AB = AF.AC.

Xem thêm: dao ham can u

Giải: 

a) Ta với AB2 = 52 = 25, AC2 = 122 = 144, BC2 = 132 = 169

Ta thấy BC2 = AB2 + AC2

=> Tam giác ABC vuông bên trên A (định lý Pitago đảo).

b) Theo hệ thức cạnh và lối cao vô tam giác vuông

Xét tam giác AHB vuông bên trên H. Ta có:

HA2 = AB.AE (1)

Xét tam giác AHC vuông bên trên H. Ta có:

HA2 = AF.AC (2)

Từ (1) và (2) => AE.AB = AF.AC (điều nên hội chứng minh).

Bài 2

Cho tam giác ABC vuông bên trên A, lối cao AH, biết HB = 3,6cm, HC = 6,4cm

a) Tính phỏng nhiều năm cạnh AB, AC, AH.

b) Kẻ HE vuông góc với AB bên trên E, HF vuông góc với AC bên trên F. Chứng minh AE.AB = AF.AC

Bài 3

Cho hình chữ nhật ABCD. Từ D hạ lối vuông góc xuống AC hạn chế AC bên trên H. hiểu rằng AB = 13cm, DH = 5cm, tính phỏng nhiều năm BD.

Bài 4

Cho tam giác ABC vuông bên trên A, với AB = 3cm, AC = 4cm và AH

a) tính BC, AH

b) Tính góc B, góc C

c) Phân giác của góc A hạn chế BC bên trên E. Tính BE, CE.

Bài 5

Cho tam giác ABC vuông bên trên A, lối cao AH = 6cm, HC = 8cm

a) Tính phỏng nhiều năm HB, AB, AC

b) Kẻ HD vuông giác với AC (D AC). Tính phỏng nhiều năm HD và diện tích S tam giác AHD.

Bài 6

Cho tam giác ABC vuông bên trên A, AB = 3cm, AC = 4cm.

a) Tính BC

b) Phân giác của góc A hạn chế BC bên trên E. Tính BE, CE.

c) Từ E kẻ EM và EN vuông góc với AB, AC. Hỏi tứ giác AMEN là hình gì? Tính diện tích S AMEN.

Bài 7

Cho tam giác ABC vuông bên trên A lối cao AH, BH  = 9cm, CH = 25cm. Tính AH, AB?

Bài 8

Cho tam giác ABC, BC = 15cm, góc B = 34o, góc C = 40o, kẻ AH vuông góc BC (H BC). Tính AH?

Bài 9

Cho tam giác ABC vuông bên trên A, với AB = 6cm, AC = 8cm.

a) Tính BC, góc B, góc C

b) Đường phân giác góc A hạn chế BC bên trên D. Tính BD, CD.

Bài 10

Cho tam giác vuông bên trên A, góc C = 30o, BC = 10cm

a) Tính AB, AC

b) Kẻ AM, AN theo lần lượt vuông góc với lối phân giác vô và ngoài của B. Chứng minh AN//BC, AB//MN. 

c) Chứng minh tam giác MAB đồng dạng với tam giác ABC

Bài 11

Cho tam giác ABC vuông bên trên A, AB < AC. Lấy điểm I nằm trong cạnh AC sao mang đến góc ABI= góc C. Đường tròn trặn (O) 2 lần bán kính IC hạn chế BI ở D và hạn chế BC ở M.

Chứng minh rằng:

a) CI là tia phân giác của góc DCM.

b) DA là tiếp tuyến của lối tròn trặn (O).

Bài 12

Cho tam giác ABC nội tiếp lối tròn trặn (O). Một lối tròn trặn tâm I tùy ý trải qua B và C, hạn chế AB và AC theo đuổi trật tự ở M và N. Đường tròn trặn tâm K nước ngoài tiếp tam giác AMN hạn chế lối tròn trặn (O) bên trên điểm loại nhị D. Chứng minh rằng:

a) AKIO là hình bình hành.

b) góc ADI = 90o.

Bài 13

Cho nửa lối tròn trặn tâm O 2 lần bán kính AB, điểm C nằm trong nửa đường kính OA. Đường vuông góc với AB bên trên C hạn chế nửa lối tròn trặn ở D. Đường tròn trặn tâm I xúc tiếp với nửa lối tròn trặn và xúc tiếp với những đoạn trực tiếp CA, CD. Gọi E là tiếp điểm bên trên AC của lối tròn trặn (I).

a) Chứng minh rằng BD = BE.

b) Suy đi ra cơ hội dựng lối tròn trặn (I) phát biểu bên trên.

Bài 14

Cho tam giác ABC nội tiếp lối tròn trặn (O). Tia phân giác của góc A hạn chế BC ở D, hạn chế lối tròn trặn ở E. Gọi M, N theo đuổi trật tự là hình chiếu của D bên trên AB, AC. Gọi I, K theo đuổi trật tự là hình chiếu của E bên trên AB, AC. Chứng minh rằng:

a) AI + AK = AB + AC;

b) Diện tích tứ giác AMEN vì như thế diện tích S tam giác ABC.

Bài 15

Qua điểm A ở phía bên ngoài lối tròn trặn (O), kẻ cát tuyến ABC với lối tròn trặn. Các tiếp tuyến của lối tròn trặn bên trên B và C hạn chế nhau ở K. Qua K kẻ đường thẳng liền mạch vuông góc với AO, hạn chế AO bên trên H và hạn chế lối tròn trặn (O) bên trên E và F (E nằm trong lòng K và F). Gọi M là phú điểm của OK và BC. Chứng minh rằng:

a) EMOF là tứ giác nội tiếp.

b) AE, AF là những tiếp tuyến của lối tròn trặn (O).

Bài 16

Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A, AB = 16, BC = 24, lối cao AE. Đường tròn trặn tâm O nội tiếp tam giác ABC xúc tiếp AC bên trên F.

a) Chứng minh rằng OECF là tứ giác nội tiếp và BF là tiếp tuyến của lối tròn trặn nước ngoài tiếp tứ giác cơ.

b) Gọi M là phú điểm của BF với lối tròn trặn (O). Chứng minh rằng BMOC là tứ giác nội tiếp.

Bài 17

Cho tam giác ABC vuông bên trên A, lối cao AH. Gọi (P), (Q) theo đuổi trật tự là lối tròn trặn nội tiếp nhị tam giác AHB và AHC. Kẻ tiếp tuyến công cộng ngoài (khác BC) của hai tuyến phố tròn trặn (P) và (Q), nó hạn chế AB, AH, AC theo đuổi trật tự ở M, K, N. Chứng minh rằng:

a) Các tam giác HPQ và ABC đồng dạng.

b) KP // AB, KQ // AC.

c) BMNC là tứ giác nội tiếp.

d) Năm điểm A, M, Phường, Q, N nằm trong và một lối tròn trặn.

e) Tam giác AED vuông cân nặng (D, E theo đuổi trật tự là phú điểm của PQ với AB, AC).

Trên đấy là lý thuyết và bài bác tập dượt về dạng toán mang đến tam giác ABC vuông bên trên A. Các em hãy tập dượt giải dạng toán này vì như thế đấy là dạng toán trọng tâm của phần toán Hình. Nếu cần thiết tương hỗ trả lời hãy nhằm lại comment mang đến lessonopoly nhé những em. Chúc những em học tập chất lượng tốt. 

Xem thêm: đề thi thử toán 2022