thế năng hấp dẫn là đại lượng

Câu hỏi:

Thế năng thú vị là gì?

Bạn đang xem: thế năng hấp dẫn là đại lượng

A. Là đại lượng vô phía, hoàn toàn có thể dương hoặc vì như thế ko.

B. Là đại lượng vô phía, hoàn toàn có thể âm, dương hoặc vì như thế ko.

C. Là véc tơ nằm trong phía với véc tơ trọng tải.

D. Là véc tơ có tính rộng lớn luôn luôn dương hoặc vì như thế ko.

Đáp án chính B.

Thế năng thú vị là đại lượng vô phía, hoàn toàn có thể âm, dương hoặc vì như thế ko, là thế năng mà một vật thể lượng rộng lớn giành được tương quan cho tới một vật thể lượng rộng lớn không giống do lực thú vị, nó là thế năng đem mối quan hệ với trọng ngôi trường, được hóa giải (chuyển thành động năng) khi những vật rơi về phía nhau. 

Giải quí nguyên nhân lựa chọn đáp án thực sự B

– Thế năng hấp dẫn là thế năng mà một vật thể lượng rộng lớn giành được tương quan cho tới một vật thể lượng rộng lớn không giống do lực thú vị, nó là thế năng đem mối quan hệ với trọng ngôi trường, được hóa giải (chuyển thành động năng) khi những vật rơi về phía nhau. Thế năng trọng ngôi trường tăng khi fake nhì vật đi ra xa thẳm nhau.

– Thế năng thú vị của một vật là dạng tích điện tương tác thân ái Trái Đất và vật, nó tùy theo địa điểm của vật vô trọng ngôi trường. Nếu lựa chọn gốc thế năng bên trên mặt mũi khu đất thì công thức thế năng trọng ngôi trường của một vật đem lượng m đặt điều bên trên phỏng cao z là: Wt = mgz.

– Vì z tùy theo cơ hội lựa chọn mốc thế năng nên z hoàn toàn có thể âm, dương hoặc vì như thế 0 → Thế năng hấp dẫn là đại lượng vô hướng, có thể âm, dương hoặc bằng ko.

nếu vật vận động chỉ Chịu tính năng của trọng tải thì công của trọng tải ko tùy theo hình dạng của lối đi nhưng mà chỉ tùy theo địa điểm điểm đầu và điểm cuối → Trọng lực là lực thế.

Thế năng của một vật vô trọng ngôi trường gọi tắt là thế năng trọng ngôi trường được xác lập vì như thế biểu thức

Xem thêm: bài tập xác suất lớp 11

WtWt= mgz

Trong đó:

Wtt: thế năng của vật vô trọng ngôi trường (J)

m: lượng của vật (kg)

g: tốc độ trọng trưởng (gia tốc rơi tự động do) (m/s2)

z: phỏng cao của vật đối với mặt mũi khu đất.

Tại mặt mũi khu đất z=0 => WtWt=0 hoặc thưa cách tiếp gốc của thế năng được lựa chọn bên trên mặt mũi khu đất. Công của trọng tải vô trọng ngôi trường vì như thế phỏng hạn chế thế năng của vật khi vận động vô ngôi trường trọng tải.

A = mgz1 – mgz=Wt1Wt1 – Wt2Wt2 = –ΔWtWt

– Khi vật rơi tự tại vô trọng trường: Wt1Wt1> Wt2Wt2 => ΔWtWt < 0 => A > 0 phỏng hạn chế thế năng của vật vận động vô trọng ngôi trường fake thành công xuất sắc trị động gom vật rơi tự tại vô trọng ngôi trường.

– Khi vật được ném lên kể từ mặt mũi đất: Wt1Wt1< Wt2Wt2 => ΔWtWt > 0 => A < 0 => phỏng tăng thế năng của vật vận động trọng ngôi trường fake thành công xuất sắc cản tiêu tốn dần dần phần tích điện nhưng mà tao cung ứng mang lại vật thuở đầu (ném lên) cho tới không còn, khi bại vật đạt phỏng cao cực lớn rồi rơi xuống mặt mũi khu đất.

Xem thêm: hdt số 7