thể tích hình chữ nhật

Tải về phiên bản PDF

Tải về phiên bản PDF

Bạn đang xem: thể tích hình chữ nhật

Tính thể tích một hình vỏ hộp chữ nhật rất dễ dàng nếu khách hàng biết chiều nhiều năm, chiều rộng lớn và độ cao của chính nó. WikiHow thời điểm hôm nay tiếp tục chỉ dẫn chúng ta điều này.

 1. 1

  Xác quyết định chiều nhiều năm của hình vỏ hộp chữ nhật. Chiều nhiều năm là cạnh nhiều năm nhất của mặt mũi phẳng phiu hình chữ nhật ở phía bên trên hoặc phía bên dưới của hình vỏ hộp chữ nhật.

  • Ví dụ: Chiều nhiều năm = 5 centimet.
 2. 2

  Xác quyết định chiều rộng lớn của hình vỏ hộp chữ nhật. Chiều rộng lớn là cạnh nhanh nhất của mặt mũi phẳng phiu hình chữ nhật phía trên hoặc bên dưới của hình vỏ hộp chữ nhật.

  • Ví dụ: Chiều rộng lớn = 4 centimet.
 3. 3

  Xem thêm: phim cô nàng mạnh mẽ tập 9

  Xác quyết định độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật. Chiều cao là cạnh đứng của hình vỏ hộp chữ nhật. Quý khách hàng hãy tưởng tượng về một hình chữ nhật phẳng phiu, độ cao là loại nâng một hình chữ nhật phẳng phiu lên trở nên một khối phụ vương chiều.

  • Ví dụ: Chiều cao = 3 centimet.
 4. 4

  Tính tích số của phụ vương đơn vị chức năng chiều nhiều năm, chiều rộng lớn và độ cao. Quý khách hàng rất có thể nhân phụ vương quá số đó lại cùng nhau theo đòi bất kể trật tự này vẫn rời khỏi nằm trong thành quả. Vậy công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là: thể tích (V) = chiều nhiều năm (l) * chiều rộng lớn (w) * độ cao (h) hoặc V=l*w*h.

  • Ví dụ: V = 5 (cm) * 4 (cm) * 3 (cm) = 60 (cm3).
 5. 5

  Đáp án của công ty nên theo đòi đơn vị chức năng khối. Tính thể tích Tức là chúng ta thao tác làm việc nhập một không khí phụ vương chiều. Chỉ cần thiết tính rời khỏi thành quả và đặt điều đơn vị chức năng khối đi kèm theo. Bất kể đơn vị chức năng công cộng là gì (mét, đềximét hoặc xentimét), chúng ta vẫn nên thể hiện đáp án vị đơn vị chức năng khối.

  Xem thêm: phim lego ninjago 2017

  • Đáp số 60 sẽ tiến hành ghi chép trở nên 60 cm3.

  Quảng cáo

Về bài bác wikiHow này

Trang này và được hiểu 390.748 lượt.

Bài ghi chép này đã hỗ trợ ích mang lại bạn?