tích 2 vector

Các công thức khái niệm tích vô phía, tích sở hữu vị trí hướng của nhì vectơ vô không khí, phần mềm tính diện tích S thể tích

Bạn đang xem: tích 2 vector

Trong không khí với hệ tọa chừng vuông góc Oxyz, tích vô vị trí hướng của nhì vectơ (được khái niệm tựa như vô mặt mũi phẳng), tích sở hữu vị trí hướng của nhì vectơ (khái niệm không tồn tại vô mặt mũi phẳng) được khái niệm như sau (xem những hình ảnh bên dưới đây).

tich vo huong cua nhì vecto chạm ung dung

Trong đó:

  • công thức một là khái niệm và kí hiệu tích vô vị trí hướng của 2 vectơ,
  • công thức 2 là biểu thức tọa chừng của tích vô phía vô không khí, 
  • công thức 3 là ĐK vuông góc của nhì vectơ,
  • công thức 4, 5, 6 là những công thức về chừng nhiều năm vectơ,
  • công thức 7 là khoảng cách thân thuộc 2 điểm A,B,
  • công thức 8 canh ty tính cosin góc thân thuộc nhì vectơ,
  • công thức 9 tính sin góc thân thuộc nhì vectơ.

TÍCH CÓ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ TÍNH CHẤT

tich teo huong chạm tinh nghịch chat

Xem thêm: công thức logarit đầy đủ

CÁC CÔNG THỨC DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TÍCH VÔ HƯỚNG, TÍCH CÓ HƯỚNG

dien tich the tich theo đuổi tich teo huong

Nắm được những công thức này sẽ hỗ trợ học viên lớp 12 học tập chất lượng chương cách thức tọa chừng vô không khí ở công tác Hình học tập 12.

Xem thêm: Biểu thức tọa chừng của tích vô phía vô mặt mũi bằng phẳng Oxy (Toán Hình học tập 10)/ Cách bấm máy casio nhằm tính tích vô phía, tích sở hữu hướng

Xem thêm: tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số bằng máy tính