tích có hướng 2 vectơ

Các công thức khái niệm tích vô phía, tích với vị trí hướng của nhị vectơ nhập không khí, phần mềm tính diện tích S thể tích

Bạn đang xem: tích có hướng 2 vectơ

Trong không khí với hệ tọa chừng vuông góc Oxyz, tích vô vị trí hướng của nhị vectơ (được khái niệm tương tự như nhập mặt mày phẳng), tích với vị trí hướng của nhị vectơ (khái niệm không tồn tại nhập mặt mày phẳng) được khái niệm như sau (xem những hình ảnh bên dưới đây).

tich vo huong cua nhị vecto chạm ung dung

Trong đó:

  • công thức một là khái niệm và kí hiệu tích vô vị trí hướng của 2 vectơ,
  • công thức 2 là biểu thức tọa chừng của tích vô phía nhập không khí, 
  • công thức 3 là ĐK vuông góc của nhị vectơ,
  • công thức 4, 5, 6 là những công thức về chừng nhiều năm vectơ,
  • công thức 7 là khoảng cách thân thích 2 điểm A,B,
  • công thức 8 chung tính cosin góc thân thích nhị vectơ,
  • công thức 9 tính sin góc thân thích nhị vectơ.

TÍCH CÓ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ TÍNH CHẤT

tich teo huong chạm tinh ranh chat

Xem thêm: đạo hàm sin x

CÁC CÔNG THỨC DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TÍCH VÔ HƯỚNG, TÍCH CÓ HƯỚNG

dien tich the tich theo đòi tich teo huong

Nắm được những công thức này sẽ hỗ trợ học viên lớp 12 học tập chất lượng chương cách thức tọa chừng nhập không khí ở lịch trình Hình học tập 12.

Xem thêm: Biểu thức tọa chừng của tích vô phía nhập mặt mày phẳng phiu Oxy (Toán Hình học tập 10)/ Cách bấm máy casio nhằm tính tích vô phía, tích với hướng

Xem thêm: toán hình 10 cánh diều