tích có hướng và tích vô hướng

Các công thức khái niệm tích vô phía, tích với vị trí hướng của nhị vectơ vô không khí, phần mềm tính diện tích S thể tích

Bạn đang xem: tích có hướng và tích vô hướng

Trong không khí với hệ tọa phỏng vuông góc Oxyz, tích vô vị trí hướng của nhị vectơ (được khái niệm tương tự vô mặt mũi phẳng), tích với vị trí hướng của nhị vectơ (khái niệm không tồn tại vô mặt mũi phẳng) được khái niệm như sau (xem những hình họa bên dưới đây).

tich vo huong cua nhị vecto va vấp ung dung

Trong đó:

  • công thức một là khái niệm và kí hiệu tích vô vị trí hướng của 2 vectơ,
  • công thức 2 là biểu thức tọa phỏng của tích vô phía vô không khí, 
  • công thức 3 là ĐK vuông góc của nhị vectơ,
  • công thức 4, 5, 6 là những công thức về phỏng nhiều năm vectơ,
  • công thức 7 là khoảng cách thân thuộc 2 điểm A,B,
  • công thức 8 gom tính cosin góc thân thuộc nhị vectơ,
  • công thức 9 tính sin góc thân thuộc nhị vectơ.

TÍCH CÓ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ TÍNH CHẤT

tich teo huong va vấp tinh ranh chat

Xem thêm: công thức mũ 3

CÁC CÔNG THỨC DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TÍCH VÔ HƯỚNG, TÍCH CÓ HƯỚNG

dien tich the tich theo gót tich teo huong

Nắm được những công thức này sẽ hỗ trợ học viên lớp 12 học tập đảm bảo chất lượng chương cách thức tọa phỏng vô không khí ở công tác Hình học tập 12.

Xem thêm: Biểu thức tọa phỏng của tích vô phía vô mặt mũi bằng Oxy (Toán Hình học tập 10)/ Cách bấm máy casio nhằm tính tích vô phía, tích với hướng

Xem thêm: tổng hai bình phương