tích phân 1/x

Câu hỏi:

30/08/2021 1,666

Tìm 1xdx.

Bạn đang xem: tích phân 1/x

A. 1xdx=lnx+C.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Chọn A.

Ta có: 1xdx=lnx+C.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thể tích của khối cầu với nửa đường kính R là

A. 4πR33.

B. 4R33.

C. 4πR3.

D. 3πR34.

Câu 2:

Cho hình nón với độ cao vì thế 3a hiểu được Lúc rời hình nón vẫn mang đến vì thế một phía phẳng phiu trải qua đỉnh của hình nón và cơ hội tâm của lòng hình nón một khoảng chừng vì thế a tiết diện chiếm được là 1 tam giác vuông. Thể tích của khối nón được số lượng giới hạn vì thế hình nón vẫn mang đến bằng

A. 15πa3.

B. 9πa3.

C. 45πa34.

D. 12πa3.

Câu 3:

Hàm số nào là tại đây đồng trở nên trên 

A. y=x4+2x2.

B. y=x1x+1.

Xem thêm: phi vụ hạt dẻ

C. y=x33x+1.

D. y=2x3+3x+1.

Câu 4:

Cho hình chóp S.ABCD với lòng là hình vuông vắn cạnh 2a,SA vuông góc với mặt mày phẳng phiu lòng và SA=a. Gọi M,K theo lần lượt là trọng tâm tam giác SAB,SCD;N là trung điểm của BC. Thể tích tứ diện SMNK bằng

A. 2a327.

B. a327.

C. 4a327.

D. 8a327.

Câu 5:

Gọi S là tụ tập những số ngẫu nhiên bao gồm 8 chữ số song một không giống nhau được lập kể từ những chữ số 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Chọn tình cờ một trong những kể từ tập dượt S. Tính phần trăm nhằm số được lựa chọn với chữ số ở sản phẩm đơn vị chức năng phân tách không còn mang đến 3 và tổng những chữ số của số cơ phân tách không còn mang đến 13

A. 118.

B. 136.

C. 19.

D. 172.

Câu 6:

Cho hàm số y=2x+mx4 (m là thông số thực) thỏa mãn nhu cầu max0;2y=3. Mệnh đề nào là sau đây đúng

A. m<-11

B. m=-12

C. m>-8

D. m<-8

Xem thêm: giải mã cơ thể tập 1

TÀI LIỆU VIP VIETJACK