tính chất trọng tâm tứ diện

Bài này tiếp tục trình diễn định nghĩa trọng tâm của tứ diện và những đặc điểm cơ phiên bản của trọng tâm. Trước không còn tớ xét vấn đề tại đây. Bài toán ...

Bài này tiếp tục trình diễn định nghĩa trọng tâm của tứ diện và những đặc điểm cơ phiên bản của trọng tâm.

Bạn đang xem: tính chất trọng tâm tứ diện

Trước không còn tớ xét vấn đề tại đây.

Bài toán

Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, P.., Q, R, S thứu tự là trung điểm của những đoạn trực tiếp AC, BD, AB, CD, AD, BC. Chứng minh rằng các đoạn trực tiếp MN, PQ, RS đồng quy bên trên trung điểm G của từng đoạn.

Khái niệm trọng tâm của tứ diện

Điểm G trong vấn đề bên trên được gọi là trọng tâm của tứ diện ABCD.

Ta rất có thể nói: Trọng tâm của một tứ diện là trung điểm của đoạn nối những trung điểm của cặp cạnh đối lập.

Tính hóa học trọng tâm tứ diện

Một số sách người sử dụng đẳng thức vectơ ở mục a) tại đây nhằm khái niệm trọng tâm của tứ diện.

Xem thêm: phim giờ cao điểm

Chứng minh

Bài tập luyện tương quan trọng tâm tứ diện

Ta xét một bài bác tập luyện như sau

Giải

Xem thêm: xem bóng đá tivi

Qua bài bác tập luyện bên trên tớ đạt thêm một phương pháp để xác lập trọng tâm của tứ diện.

Theo SGK Hình học. Người đăng: Mr. Math.