tính oxi hóa

Tính lão hóa là 1 trong những định nghĩa cần thiết vô chất hóa học. Nó tương quan cho tới việc quy đổi electron trong những nguyên vẹn tử và những phân tử. Trong quy trình này, những nguyên vẹn tử hoặc phân tử rất có thể quy đổi trở nên những ion hoặc phân tử không giống bằng phương pháp nhận hoặc nhường nhịn electron. Tính lão hóa được đo vì chưng một chỉ số gọi là số lão hóa.

Bạn đang xem: tính oxi hóa

Tính oxi hóa là quy trình tuy nhiên một nguyên vẹn tử hoặc phân tử mất mặt hoặc nhận electron. Khi một nguyên vẹn tử hoặc phân tử nhận electron, nó bị lão hóa. Khi một nguyên vẹn tử hoặc phân tử mất mặt electron, nó được khử.

Số oxi hóa là 1 trong những chỉ số cần thiết nhằm xác lập tính oxi hóa của một nguyên vẹn tử hoặc phân tử. Số lão hóa là số năng lượng điện tử tuy nhiên một nguyên vẹn tử hoặc phân tử mất mặt hoặc nhận vô quy trình lão hóa hoặc khử.

Tính lão hóa rất có thể được dùng nhằm mô tả quy trình quy đổi electron vô chất hóa học. Nó rất có thể được dùng nhằm lý giải những quy trình chất hóa học như sự cháy, quy trình lão hóa và khử, và những quy trình trao thay đổi ion.

Tính lão hóa cũng rất có thể được dùng nhằm xác lập đặc điểm của Hóa chất. Ví dụ, một hóa học đem tính oxi hóa cao rất có thể là 1 trong những hóa học lão hóa mạnh, trong những khi một hóa học đem tính oxi hóa thấp rất có thể là 1 trong những hóa học khử mạnh.

Trong chất hóa học, những phản xạ oxi hóa-khử là những phản xạ cần thiết. Các phản xạ này xẩy ra Khi một nguyên vẹn tử hoặc phân tử mất mặt hoặc nhận electron. Trong phản xạ oxi hóa-khử, những nguyên vẹn tử hoặc phân tử được quy đổi trở nên những ion hoặc phân tử không giống.

Các phản xạ oxi hóa-khử cần thiết trong vô số nghành nghề dịch vụ không giống nhau, bao hàm cả chất hóa học và sinh học tập. Trong sinh học tập, những phản xạ oxi hóa-khử cần thiết vô quy trình thở và gửi hóa tích điện.

Các phản xạ oxi hóa-khử cũng rất được dùng vô nghành nghề dịch vụ technology. Ví dụ, những phản xạ oxi hóa-khử rất có thể được dùng nhằm tạo ra nhiều thành phầm không giống nhau, bao hàm cả bia và vật liệu bằng nhựa.

Tính lão hóa và khử vô hóa học

Tính lão hóa và khử là nhì định nghĩa cần thiết vô chất hóa học. Tính lão hóa được khái niệm là quy trình tuy nhiên một nguyên vẹn tử hoặc phân tử mất mặt electron. Tính khử được khái niệm là quy trình tuy nhiên một nguyên vẹn tử hoặc phân tử nhận electron.

Một ví dụ về tính oxi hóa là quy trình cháy. Trong quy trình cháy, những nguyên vẹn tử hoặc phân tử của hóa học bị lão hóa vì chưng oxi vô không gian. Quá trình này hóa giải tích điện và dẫn đến thành phầm cháy.

Một ví dụ về tính chất khử là quy trình tạo ra sắt kẽm kim loại kể từ quặng. Trong quy trình này, những nguyên vẹn tử hoặc phân tử của quặng được khử vì chưng một hóa học khử mạnh như cacbon. Quá trình này hóa giải sắt kẽm kim loại và dẫn đến thành phầm chủ yếu.

Số lão hóa và những quy tắc xác lập số oxi hóa

Xem thêm: tổng hợp công thức thể tích 12

Số lão hóa là 1 trong những chỉ số cần thiết nhằm xác lập tính oxi hóa của một nguyên vẹn tử hoặc phân tử. Số lão hóa rất có thể được xác lập vì chưng những quy tắc sau đây:

1. Trong những phân tử giản dị, số lão hóa của nguyên vẹn tử là vì chưng 0.
2. Trong những ion giản dị, số lão hóa của nguyên vẹn tử vì chưng độ quý hiếm năng lượng điện của ion.
3. Trong những hợp ý hóa học ko sắt kẽm kim loại, số lão hóa của nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại thông qua số năng lượng điện dương của ion.
4. Trong những hợp ý hóa học đem sắt kẽm kim loại, số lão hóa của nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại được xác lập vì chưng quy tắc sau:

– Kim loại kiềm (nhóm 1): +1
– Kim loại kiềm thổ (nhóm 2): +2
– Nhóm 13: +3
– Nhóm 14: +4 hoặc -4
– Nhóm 15: -3
– Nhóm 16: -2
– Nhóm 17: -1

Việc xác lập số lão hóa là cần thiết trong các việc lý giải những phản xạ chất hóa học và đặc điểm của những Hóa chất.

Ứng dụng của tính oxi hóa vô cuộc sống

Tính lão hóa là 1 trong những định nghĩa cần thiết trong vô số nghành nghề dịch vụ không giống nhau, bao hàm cả chất hóa học, sinh học tập và technology. Nó có không ít phần mềm vô cuộc sống đời thường mỗi ngày của tất cả chúng ta.

Trong hắn học tập, tính oxi hóa được dùng nhằm lý giải những quy trình tâm sinh lý, bao hàm những quy trình miễn kháng và oxi hóa. Nó cũng rất được dùng trong các việc chẩn đoán và chữa trị một trong những bệnh dịch như ung thư và bệnh dịch Alzheimer.

Trong tạo ra đồ ăn, tính oxi hóa được dùng nhằm ngăn ngừa lão hóa và lưu giữ mang đến đồ ăn tươi tắn mới nhất. Các hóa học chống lão hóa được thêm vô đồ ăn để giữ lại mang đến bọn chúng tươi tắn và ngon.

Trong technology, tính oxi hóa được dùng nhằm tạo ra nhiều thành phầm không giống nhau, bao hàm cả bia và vật liệu bằng nhựa. Các phản xạ oxi hóa-khử cũng rất được dùng trong các việc dẫn đến tích điện trong những xí nghiệp sản xuất năng lượng điện.

Kết luận

Tính lão hóa là 1 trong những định nghĩa cần thiết vô chất hóa học. Nó tương quan cho tới việc quy đổi electron trong những nguyên vẹn tử và những phân tử và được đo vì chưng một chỉ số gọi là số lão hóa. Tính lão hóa có không ít phần mềm vô cuộc sống đời thường mỗi ngày của tất cả chúng ta và được dùng trong vô số nghành nghề dịch vụ không giống nhau, bao hàm cả hắn học tập, tạo ra đồ ăn và technology.

Xem thêm: đề thi imo 2022