tổ chức nào được coi là tiền thân của đảng cộng sản việt nam

Câu hỏi:

Tổ chức cách mệnh này tiếp sau đây được xem như là chi phí thân ái của Đảng nằm trong sản Việt Nam?

Bạn đang xem: tổ chức nào được coi là tiền thân của đảng cộng sản việt nam

A. Hội VN Cách mạng Thanh Niên

B. Đông Dương Cộng sản Đảng

C. An Nam Cộng sản Đảng

D. Đông Dương Cộng sản Liên đoàn

Đáp án đích A.

Tổ chức cách mệnh được xem như là chi phí thân ái của Đảng nằm trong sản VN là Hội VN Cách mạng Thanh Niên, Đảng Cộng sản VN thành lập và hoạt động với Cương lĩnh chủ yếu trị thứ nhất vẫn phanh đi ra thời kỳ mới nhất mang đến cách mệnh VN thời kỳ đấu giành giật giành song lập dân tộc bản địa tiến bộ lên căn nhà nghĩa xã hội.

Giải mến nguyên do lựa chọn đáp án thực sự A do:

Tháng 11/1929, những đồng chí Tổng cỗ và Kỳ Sở Nam Kỳ của Hội VN cách mệnh Thanh niên đưa ra quyết định trở thành lập An Nam Cộng sản Đảng.

Ngày 1/1/1930, những đại biểu xuất sắc ưu tú của Tân Việt cách mệnh Đảng (một tổ chức triển khai chi phí thân ái của Đảng) vẫn họp và trở thành lập Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn ở Trung Kỳ. 

Xem thêm: các quy tắc đạo hàm

Tuy nhiên ở một nước đem tới tía tổ chức triển khai nằm trong sản nên ko tách ngoài sự phân nghiền về lực lượng và tổ chức triển khai, ko thể thống nhất về tư tưởng và hành vi.

Trách nhiệm lịch sử vẻ vang là nên xây dựng một Đảng Cộng sản độc nhất, kết thúc biểu hiện phân chia rẽ trào lưu Cộng sản ở VN.

Từ ngày 6 mon 1 cho tới ngày 7 mon 2/1930, Hội nghị thống nhất những tổ chức triển khai Cộng sản xây dựng Đảng Cộng sản VN vẫn họp ở cung cấp hòn đảo Cửu Long nằm trong Hồng Kông (Trung Quốc) bên dưới sự căn nhà trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay cho mặt mũi mang đến Quốc tế Cộng sản.

Trong Hội nghị xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đưa ra 5 điểm rộng lớn cần thiết thảo luận và thống nhất, trước không còn là tự động phê bình và phê bình, “Bỏ từng trở thành con kiến xung đột cũ, trung thực liên minh nhằm thống nhất những group nằm trong sản Đông Dương”.

Hội nghị vẫn đồng tình thống nhất những tổ chức triển khai Cộng sản xây dựng một đảng, lấy thương hiệu là Đảng Cộng sản VN.

Hội nghị vẫn trải qua những văn khiếu nại gồm: Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm lược, Điều lệ vắn tắt của Đảng và Lời lôi kéo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay cho mặt mũi Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản VN gửi cho tới người công nhân, dân cày, quân lính, thanh niên, học viên và toàn bộ đồng bào bị áp bức, tách lột nhân thời cơ xây dựng Đảng.

Đảng Cộng sản VN thành lập và hoạt động với Cương lĩnh chủ yếu trị thứ nhất vẫn phanh đi ra thời kỳ mới nhất mang đến cách mệnh VN thời kỳ đấu giành giật giành song lập dân tộc bản địa tiến bộ lên căn nhà nghĩa xã hội.

Xem thêm: bao 8 vietlott