tơ nilon 6

Câu hỏi:

02/04/2020 60,402

Bạn đang xem: tơ nilon 6

C. (-NH-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-CO-)n

D. (-NH-[CH2]5-CO-)n

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

Tơ nilon-6 là thành phầm trùng khớp của caprolactam hoặc trùng dừng của H2N-[CH2]5-COOH nên công thức của chính nó là -(-HN-[CH2]5-CO-)-n

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy bao gồm những tơ đều là tơ tổ hợp là

A. tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6.

B. tơ capron, tơ axetat, bông.

C. tơ nilon-6,6, tơ tằm, bông.

D. tơ nilon-6,6, tơ capron, tơ nitron.

Câu 2:

Tơ enang được pha trộn vị cách

A. trùng dừng H2N-(CH2)5-COOH.

B. trùng dừng HOOC-(CH2)4-COOH.

C. trùng dừng H2N-(CH2)6-COOH.

D. trùng dừng HOOC-(CH2)6-COOH.

Câu 3:

Tơ bao gồm 2 loại là

A. tơ chất hóa học và tơ tổ hợp.

B. tơ vạn vật thiên nhiên và tơ tự tạo.

Xem thêm: công thức tính tổng của cấp số nhân

C. tơ chất hóa học và tơ vạn vật thiên nhiên.

D. tơ tổ hợp và tơ tự tạo.

Câu 4:

Polime dùng làm phát hành tơ lapsan đem kết cấu như sau:

Tên gọi của polime bên trên là

A. poliacrilonitrin.

B. poli(hexametylen ađipamit).

C. poli(etylen terephtalat).

D. policaproamit.

Câu 5:

Tơ capron được pha trộn kể từ monome nào là tại đây ?

A. axit metacrylic.

B. caprolactam.

C. phenol.

D. axit caproic.

Câu 6:

Cho những loại tơ: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang. Số tơ tổ hợp là

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 5.

Xem thêm: tính độ dài đoạn thẳng ab lớp 12

TÀI LIỆU VIP VIETJACK