toán 10 tập 2

Sách giáo khoa Toán 10 (tập 2) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống) được biên soạn vị những tác giả: Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Hạ Vũ Anh, Trần Mạnh Cường, Phan Thị Hà Dương, Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng.

Đúng như tên thường gọi của cuốn sách, những kỹ năng và kiến thức trình diễn ở phía trên đều khởi đầu từ những trường hợp của cuộc sống đời thường xung quanh tớ và quay về đỡ đần ta giải quyết và xử lý những yếu tố của cuộc sống đời thường. Vì thế, lúc học Toán theo dõi cuốn sách này, những em tiếp tục cảm biến được rằng, Toán học tập thiệt là thân thiết.

Bạn đang xem: toán 10 tập 2

Đoạn mở màn của những chương, những bài học kinh nghiệm thông thường thể hiện những trường hợp, những ví dụ thực tiễn đã cho chúng ta biết sự quan trọng nên mang tới những định nghĩa toán học tập mới nhất. Qua bại, những em sẽ tiến hành trau dồi những kĩ năng quan trọng cho 1 công dân vô thời tiến bộ, này là kĩ năng “mô hình hoá”. Khi đã lấy yếu tố thực tiễn biệt về Việc (mô hình toán học), tất cả chúng ta sẽ thấy tăng những kỹ năng và kiến thức toán học tập mới nhất, nhằm cùng theo với những kỹ năng và kiến thức đang được biết giải quyết và xử lý Việc thực tiễn biệt đưa ra.

Hi vọng rằng, qua quýt từng bài học kinh nghiệm, từng chương sách, qua quýt từng vòng lặp kể từ thực tiễn biệt cho tới học thức toán học tập, rồi kể từ học thức toán học tập trở lại thực tiễn biệt, TOÁN 10 sẽ hỗ trợ những em trưởng thành và cứng cáp nhanh gọn lẹ và phát triển thành người bạn tri kỷ thiết của những em.

Xem thêm: one piece red movie

Xem thêm: nhân vật chính của thanh gươm diệt quỷ

Mục lục Sách giáo khoa Toán 10 (tập 2) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống):
CHƯƠNG VI. HÀM SỐ, ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG.
Bài 15. Hàm số.
Bài 16. Hàm số bậc nhị.
Bài 17. Dấu của tam thức bậc nhị.
Bài 18. Phương trình quy về phương trình bậc nhị.
Bài tập dượt cuối chương VI.
CHƯƠNG VII. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG.
Bài 19. Phương trình đường thẳng liền mạch.
Bài trăng tròn. Đường trực tiếp vô mặt mũi phẳng phiu toạ phỏng.
Bài 21. Đường tròn trĩnh vô mặt mũi phẳng phiu toạ phỏng.
Bài 22. Ba đàng conic.
Bài tập dượt cuối chương VII.
CHƯƠNG VIII. ĐẠI SỐ TỔ HỢP.
Bài 23. Quy tắc kiểm đếm.
Bài 24. Hoán vị, chỉnh hợp ý và tổng hợp.
Bài 25. Nhị thức Newton.
Bài tập dượt cuối chương VIII.
CHƯƠNG IX. TÍNH XÁC SUẤT THEO ĐỊNH NGHĨA CÓ ĐIỂN.
Bài 26. Biến cố và khái niệm truyền thống của phần trăm.
Bài 27. Thực hành tính phần trăm theo dõi khái niệm truyền thống.
Bài tập dượt cuối chương IX.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM.
Một số nội dung mang đến hoạt động và sinh hoạt thưởng thức hình học tập.
Ước tính số thành viên vô một quần thể.
Bài tập dượt ôn tập dượt thời điểm cuối năm.
Bảng tra cứu giúp thuật ngữ.
Bảng lý giải thuật ngữ.

Xem thêm: Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống)