tổng các góc trong ngũ giác

Bạn đang xem: tổng các góc trong ngũ giác

Đây là câu vấn đáp đã và đang được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng chuẩn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vì như thế những Chuyên Viên, nghề giáo số 1 của Cửa Hàng chúng tôi.

icon

Đáp án:

Tổng 5 góc vô của ngũ giác lồi là 540 độ

Giải mến quá trình giải:

Tổng những góc vô ngũ giác là:

3.1800= 5400

Tổng những góc vô của một nhiều giác lồi n cạnh $(n\ge3)$ vì như thế $(n-2).180^o$.

Hãy canh ty người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

Xem thêm: công thức ơ le

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

4.5

4 vote

Xem thêm: sgk toán 10 tập 2 kết nối tri thức