tổng hai bình phương

Hằng đẳng thức kỷ niệm là một trong trong mỗi kiến thức và kỹ năng rất rất cần thiết vô toán học tập được dùng làm áp dụng giải những bài bác luyện hiệu suất cao rộng lớn. Dưới đấy là những hằng đẳng thức kỷ niệm và hệ trái khoáy, mời mọc chúng ta xem thêm.

7 Hằng đẳng thức xứng đáng nhớ

Bình phương của một tổng

Bạn đang xem: tổng hai bình phương

(a+b)2 = a2 + 2ab + b2

Bình phương của một tổng

Diễn giải: Bình phương của một tổng nhì số vày bình phương của số loại nhất, cùng theo với nhì thứ tự tích của số loại nhất nhân với số loại nhì, cùng theo với bình phương của số loại nhì.

Bình phương của một hiệu

(a-b)2 = a2 - 2ab + b2

Bình phương của một hiệu

Diễn giải: Bình phương của một hiệu nhì số vày bình phương của số loại nhất, trừ chuồn nhì thứ tự tích của số loại nhất nhân với số loại nhì, cùng theo với bình phương của số loại nhì.

Hiệu của nhì bình phương

a2 - b2 = (a-b)(a+b)

Hiệu của nhì bình phương

Diễn giải: Hiệu nhì bình phương nhì số vày tổng nhì số cơ, nhân với hiệu nhì số cơ.

Lập phương của một tổng

Lập phương của một tổng

Diễn giải: Lập phương của một tổng nhì số vày lập phương của số loại nhất, cùng theo với tía thứ tự tích bình phương số loại nhất nhân số loại nhì, cùng theo với tía thứ tự tích số loại nhất nhân với bình phương số loại nhì, rồi cùng theo với lập phương của số loại nhì.

Lập phương của một hiệu

Lập phương của một hiệuDiễn giải: Lập phương của một hiệu nhì số vày lập phương của số loại nhất, trừ chuồn tía thứ tự tích bình phương của số loại nhất nhân với số loại nhì, cùng theo với tía thứ tự tích số loại nhất nhân với bình phương số loại nhì, tiếp sau đó trừ chuồn lập phương của số loại nhì.

Tổng của nhì lập phương

Tổng của nhì lập phương

Xem thêm: phi vụ hạt dẻ

Diễn giải: Tổng của nhì lập phương nhì số vày tổng của nhì số cơ, nhân với bình phương thiếu hụt của hiệu nhì số cơ.

Hiệu của nhì lập phương

Hiệu của nhì lập phương

Diễn giải: Hiệu của nhì lập phương của nhì số vày hiệu nhì số cơ, nhân với bình phương thiếu hụt của tổng của nhì số cơ.

Hệ trái khoáy hằng đẳng thức

Các hằng đẳng thức hệ trái khoáy của 7 hằng đẳng thức bên trên.

Hệ trái khoáy với hằng đẳng thức bậc 2

Hệ trái khoáy với hằng đẳng thức bậc 2

Hệ trái khoáy với hằng đẳng thức bậc 3

Hệ trái khoáy với hằng đẳng thức bậc 3

Hệ trái khoáy tổng quát

Hệ trái khoáy tổng quát

Một số hệ trái khoáy không giống của hằng đẳng thức

Một số hệ trái khoáy không giống của hằng đẳng thức

Các hằng đẳng thức khác

Hằng đẳng thức Roy:

Hằng đẳng thức Roy

  • e(u,p) là hàm chi tiêu
  • p_i là nút giá bán của sản phẩm i
  • m là thu nhập rất có thể dùng được
  • x_i là lượng cầu về sản phẩm i

Đẳng thức về đặc thù bắc cầu

Xem thêm: giấc mơ thiên đường

Đẳng thức về đặc thù bắc cầu

Hằng đẳng thức về căn bậc hai

Hằng đẳng thức về căn bậc hai