trắc nghiệm vecto lớp 1035 câu trắc nghiệm Vecto tinh lọc, sở hữu đáp án (phần 1)

Câu 1: Cho tam giác ABC sở hữu trực tâm H. Gọi D là vấn đề đối xứng với B qua quýt tâm O của lối tròn xoe nước ngoài tiếp tam giác ABC. Khẳng tấp tểnh này tại đây đúng?

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm vecto lớp 10

Bài tập dượt trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Đáp án B

Bài tập dượt trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài tập dượt trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 2: Hình bình hành ABCD là một trong hình chữ nhật nếu như nó thỏa mãn nhu cầu ĐK này trong số ĐK sau đây?

Bài tập dượt trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Đáp án B

Bài tập dượt trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 3: Cho tứ giác ABCD. Nếu AB = DC và |AC |=|BC | thì ABCD là:

A. Hình bình hành

B. Hình vuông

C. Hình chữ nhật

D. Hình thoi

Đáp án A

Bài tập dượt trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 4: Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N thứu tự là trung điểm của những cạnh AD, BC. Khi bại liệt ABCD là hình bình hành nếu

Bài tập dượt trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Đáp án C

Bài tập dượt trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 5: Cho nhiều giác lồi n cạnh. Có từng nào vectơ không giống 0 nhưng mà giá bán của bọn chúng ứng chứa chấp những lối chéo cánh của nhiều giác vẫn cho?

A. (n(n-1))/2   B. (n(n-3))/2   C. 2n   D. n(n – 3)

Đáp án D

Bài tập dượt trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Quảng cáo

Câu 6: Cho nhị vectơ a,b không giống vectơ 0, ko nằm trong phương và có tính nhiều năm đều nhau. Khi bại liệt giá bán của nhị vectơ a + ba - b thỏa mãn nhu cầu ĐK này sau đây?

A. Cắt và ko vuông góc

B. Vuông góc với nhau

C. Song tuy nhiên với nhau

D. Trùng nhau

Đáp án B

Bài tập dượt trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 7: Cho tam giác cân nặng ABC (AB = AC). Tam giác ABC là tam giác đều nếu:

Bài tập dượt trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Đáp án A

Bài tập dượt trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 8:Cho tam giác ABC vuông cân nặng bên trên C và AB = √2 Tính chừng nhiều năm của AB + AC

Bài tập dượt trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Đáp án A

Bài tập dượt trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài tập dượt trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 9: Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N thứu tự là trung điểm của những cạnh AB, CD. K là vấn đề đối xứng với M qua quýt N. Khi bại liệt xác định này tại đây đúng?

Bài tập dượt trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Đáp án B

Tứ giác DMCK sở hữu hai tuyến đường chéo cánh hạn chế nhau bên trên trung điểm từng lối (N là trung điểm của MK và CD). Do bại liệt, tứ giác DMCK là hình bình hành.

Theo quy tắc hình bình hành tao có:

Bài tập dượt trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Quảng cáo

Câu 10: Cho tam giác ABC. Điểm M thỏa mãn nhu cầu ĐK MA - MB + MC = 0 thì ĐK cần thiết và đầy đủ là

A. M là vấn đề sao mang đến tứ giác ABMC là hình bình hành

B. M là trọng tâm tam giác ABC

C. M là vấn đề sao mang đến tứ giác BAMC là hình bình hành

D. M nằm trong trung trực của AB

Đáp án C

Xem thêm: em là bà nội của anh phimbathu

Bài tập dượt trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 11: Cho tam giác ABC đều cạnh a ; H là trung điểm của BC. Tính |CA - HC|

Bài tập dượt trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Đáp án D

Bài tập dượt trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài tập dượt trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 12: Cho hình bình hành ABCD. Tập phù hợp toàn bộ những điểm M thỏa mãn nhu cầu đẳng thức Bài tập dượt trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

A. một lối tròn xoe.

B. một đường thẳng liền mạch.

C. tập dượt trống rỗng.

D. một quãng trực tiếp.

Đáp án C

Bài tập dượt trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài tập dượt trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 13: Cho tía vectơ a ,b ,c bất kì. Khẳng tấp tểnh này tại đây sai?

Bài tập dượt trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Đáp án A

Bài tập dượt trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Quảng cáo

Câu 14: Cho tam giác OAB vuông cân nặng bên trên O, cạnh OA = a. Tính |2OA - OB|

Bài tập dượt trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Đáp án C

Bài tập dượt trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài tập dượt trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 15: Cho tam giác ABC sở hữu M là trung điểm của BC; I là trung điểm của AM. Khẳng tấp tểnh này tại đây chính ?

Bài tập dượt trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Đáp án B

Bài tập dượt trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài tập dượt trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 16: Cho tam giác ABC sở hữu M là trung điểm của BC ; I là trung điểm của AM. Khẳng tấp tểnh này tại đây chính ?

Bài tập dượt trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Đáp án A

Bài tập dượt trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài tập dượt trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 17: Cho hình thang ABCD sở hữu lòng là AB và CD. Gọi M và N thứu tự là trung điểm của AD và BC. Khẳng tấp tểnh này tại đây sai ?

Bài tập dượt trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Đáp án D

Bài tập dượt trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Bài tập dượt trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Câu 18: Cho hình bình hành ABCD sở hữu M là trung điểm của AB. Khẳng tấp tểnh này tại đây chính ?

Bài tập dượt trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Đáp án C

Bài tập dượt trắc nghiệm Hình học tập 10 | Câu căn vặn trắc nghiệm Hình học tập 10

Tham khảo những bài xích giải Bài tập dượt trắc nghiệm Hình Học 10 khác:

 • 35 câu trắc nghiệm Vecto tinh lọc, sở hữu đáp án (phần 2)
 • Đề đánh giá chương 1 sở hữu đáp án
 • 50 câu trắc nghiệm Giá trị lượng giác của một góc bất kì kể từ 0 cho tới 180 sở hữu đáp án (phần 1)
 • 50 câu trắc nghiệm Giá trị lượng giác của một góc bất kì kể từ 0 cho tới 180 sở hữu đáp án (phần 2)
 • 50 câu trắc nghiệm Giá trị lượng giác của một góc bất kì kể từ 0 cho tới 180 sở hữu đáp án (phần 3)

Đã sở hữu câu nói. giải bài xích tập dượt lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nghề giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không lấy phí mang đến teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Xem thêm: chú chó cứu hộ

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài xích tập dượt lớp 10 sách mới nhất những môn học