trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai

Câu hỏi: 

Trong cuộc khai quật nằm trong địa lượt loại nhì ở Đông Dương thực dân Pháp góp vốn đầu tư vốn liếng tối đa nhập ngành tài chính nào?

Bạn đang xem: trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai

A. Công nghiệp

B. Thủ công nghiệp

C. Thương nghiệp

D. Nông nghiệp

Đáp án đúng D.

Trong cuộc khai quật nằm trong địa lượt loại nhì ở Đông Dương thực dân Pháp góp vốn đầu tư vốn liếng tối đa nhập ngành tài chính là nông nghiệp, nhất là những bốt điền cao su đặc, diện tích S bốt điền cao su đặc tăng, nhiều doanh nghiệp lớn cao su đặc thành lập.

Giải quí nguyên nhân lựa chọn đáp án D:

Sau cuộc chiến tranh trái đất loại nhất, nước Pháp bị tàn huỷ u ám, nền tài chính bị kiệt quệ. Tư phiên bản độc quyền Pháp vừa phải đẩy mạnh bóc tách lột quần chúng làm việc nội địa, vừa phải tăng nhanh khai quật những nằm trong địa nhằm bù đậy điệm những thiệt sợ hãi vì thế cuộc chiến tranh phát sinh.

=> Chương trình khai quật lượt loại nhì và được bọn chúng ráo riết thực hiện ở Đông Dương, nhập bại liệt đem nước Việt Nam.

Pháp đẩy mạnh góp vốn đầu tư nhập nước Việt Nam, quăng quật vốn liếng tối đa nhập nông nghiệp và khai mỏ.

Xem thêm: nguyên hàm e mũ trừ x

– Nông nghiệp: được góp vốn đầu tư vốn liếng tối đa, đa phần là lập những bốt điền cao su đặc, diện tích S bốt điền cao su đặc tăng, nhiều doanh nghiệp lớn cao su đặc thành lập.

– Công nghiệp:

+ Chú trọng khai mỏ. Các công ti than vãn đem từ xưa đều được quăng quật vốn liếng thêm thắt và sinh hoạt mạnh rộng lớn. hầu hết công ti than vãn mới nhất tiếp nối nhau nhau thành lập.

+ Chú ý cho tới công nghiệp chế biến: Mở thêm thắt một số trong những hạ tầng công nghiệp giống như những xí nghiệp sợi, xí nghiệp rượu, diêm, xay xát gạo,…

– Thương nghiệp: tư phiên bản Pháp tấn công thuế nặng trĩu mặt hàng hoá những nước nhập nhập VN, đa phần là của Trung Quốc và Nhật Bản. Nhờ bại liệt, mặt hàng hoá của Pháp nhập nhập nước Việt Nam tăng thêm cực kỳ nhanh chóng.

– Giao thông vận tải: được góp vốn đầu tư nhằm trở nên tân tiến thêm thắt. Đường Fe xuyên Đông Dương được thông suốt nhiều đoạn.

– Tài chính: Ngân mặt hàng Đông Dương, thay mặt quyền năng của tư phiên bản tài chủ yếu Pháp, đem CP nhập đa số những công ti và nhà máy rộng lớn, vẫn bắt quyền lãnh đạo những ngành tài chính ở Đông Dương.

=> Chính sách khai quật nằm trong địa của thực dân Pháp ko thay cho đổi: giới hạn công nghiệp trở nên tân tiến, nhất là công nghiệp nặng; đẩy mạnh thủ đoạn bóc tách lột, vơ vét tài chính của quần chúng tớ bằng phương pháp tấn công thuế nặng: thuế ruộng khu đất, thuế thân thích, thuế rượu, thuế muối hạt, thuế dung dịch phiện và hàng trăm ngàn loại thuế không giống.

Xem thêm: giải phương trình lượng giác cơ bản