ứng dụng tích vô hướng

Các công thức khái niệm tích vô phía, tích với vị trí hướng của nhị vectơ nhập không khí, phần mềm tính diện tích S thể tích

Trong không khí với hệ tọa phỏng vuông góc Oxyz, tích vô vị trí hướng của nhị vectơ (được khái niệm tương tự như nhập mặt mũi phẳng), tích với vị trí hướng của nhị vectơ (khái niệm không tồn tại nhập mặt mũi phẳng) được khái niệm như sau (xem những hình họa bên dưới đây).

Bạn đang xem: ứng dụng tích vô hướng

tich vo huong cua nhị vecto chạm ung dung

Trong đó:

Xem thêm: phim tình yêu nơi chân trời

  • công thức một là khái niệm và kí hiệu tích vô vị trí hướng của 2 vectơ,
  • công thức 2 là biểu thức tọa phỏng của tích vô phía nhập không khí, 
  • công thức 3 là ĐK vuông góc của nhị vectơ,
  • công thức 4, 5, 6 là những công thức về phỏng lâu năm vectơ,
  • công thức 7 là khoảng cách thân thiện 2 điểm A,B,
  • công thức 8 canh ty tính cosin góc thân thiện nhị vectơ,
  • công thức 9 tính sin góc thân thiện nhị vectơ.

TÍCH CÓ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ TÍNH CHẤT

tich teo huong chạm tinh ma chat

Xem thêm: làng xì trum tiếng việt

CÁC CÔNG THỨC DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TÍCH VÔ HƯỚNG, TÍCH CÓ HƯỚNG

dien tich the tich bám theo tich teo huong

Nắm được những công thức này sẽ hỗ trợ học viên lớp 12 học tập chất lượng chương cách thức tọa phỏng nhập không khí ở lịch trình Hình học tập 12.

Xem thêm: Biểu thức tọa phỏng của tích vô phía nhập mặt mũi phẳng lì Oxy (Toán Hình học tập 10)/ Cách bấm máy casio nhằm tính tích vô phía, tích với hướng