xem phim why her

[stt/ 16/16 Tập HD Vietsub] [info] [+]  [nd] Oh Soo Jae ( Seo Hyun Jin ) là 1 trạng sư tài năng và là tập sự trẻ con tuổi tác nhất bên trên Công ty Luật TK, doanh nghiệp lớn luật rất tốt ở Nước Hàn. Oh Soo Jae được xúc tiến bởi vì mong ước thắng khiếu nại và cả những nguyên lý tự động cho bản thân mình là đích thị. Cô ấy đang được sinh sống không còn bản thân nhằm đạt được thành công xuất sắc, tuy nhiên cô ấy vướng vào một trong những tình huống bất thần và cô ấy bị giáng chức xuống thực hiện trợ giảng bên trên một ngôi trường luật. Tại ngôi trường luật, Oh Soo Jae bắt gặp Gong Chan ( Hwang In Yup ). Anh ấy là SV ở cơ. Gong Chan đang được trải qua loa một vượt lên trên khứ nhức buồn, tuy nhiên anh vẫn đang còn một trái ngược tim ấm cúng. Anh ấy yêu thương Oh Soo Jae và anh ấy tiếp tục thực hiện bất kể điều gì cho tới cô ấy. Trong Khi cơ, Choi Tae Kook ( Heo Joon Ho ) là quản trị của Công ty Luật TK. Anh tớ tiếp tục thực hiện bất kể điều gì nhằm thỏa mãn nhu cầu thèm muốn của tớ, trong cả Khi điều này là phạm pháp hoặc trái ngược đạo đức nghề nghiệp. [/nd] [br/Vietsub] [1a|https://kd.hd-bophim.com/share/05d341cd809694e4e44660c97c11e8e4] [1b|https://kd.hd-bophim.com/share/1ca4dffd6cb96dfe66f1a044d3bb7cfb] [2a|https://kd.hd-bophim.com/share/3b5166ef147b143fedd04b1c4a64900b] [2b|https://kd.hd-bophim.com/share/842746dc8d98352c8c07b066d4554e7f] [3a|https://kd.hd-bophim.com/share/7d5047f570e6c05c4040f08aa0b1e3a5] [3b|https://kd.hd-bophim.com/share/5677498ba2a6142dfd3aa5cdc8bb687c] [4a|https://kd.hd-bophim.com/share/8425bc94a44e3d1bb3c8c026b2702c00] [4b|https://kd.hd-bophim.com/share/194309a52da9de185b531cfc697cfca8] [5a|https://kd.hd-bophim.com/share/b619892e6df1fdaf1eb92ed22a80914a] [5b|https://kd.hd-bophim.com/share/4f6aea3724faf620b6c218b66ae7310d] [6a|https://kd.hd-bophim.com/share/b6b77526860d3c83f1d5b398e5c470b6] [6b|https://kd.hd-bophim.com/share/d7c603d749620911ae33948d0d688b6a] [7a|https://kd.hd-bophim.com/share/d63f5287fe86926d97cbc1ae95fc9e20] [7b|https://kd.hd-bophim.com/share/58661be7f4d35e5308031c7e97141735] [8a|https://kd.hd-bophim.com/share/0b5f2caf4c5de1e3a8e68f505ae6899b] [8b|https://kd.hd-bophim.com/share/ed2ddd0dcd323046d0f9a51e5cc51c60] [9a|https://kd.hd-bophim.com/share/1b58db3880e247fb67c3b8b57d6d1912] [9b|https://kd.hd-bophim.com/share/cb054b2d984d93292e66d1e19d6e4655] [10a|https://kd.hd-bophim.com/share/789bbd3eb51e7315cf9995306bb399f5] [10b|https://kd.hd-bophim.com/share/fbb277905c67ac8f363f7a22e50eb95b] [11a|https://kd.hd-bophim.com/share/8844778f691c8c52cd208ba06e9886ae] [11b|https://kd.hd-bophim.com/share/6d5768ba809b699ac0cdb94f96acc739] [12a|https://kd.hd-bophim.com/share/c9cf439982f9d0f89ac7f1ed43e85f7d] [12b|https://kd.hd-bophim.com/share/ecc55a04fb8a317e1733cf921f798162] [13a|https://kd.hd-bophim.com/share/92e6e39aa562727fa1f68d0f48649be8] [13b|https://kd.hd-bophim.com/share/671dc7ee02cacc4826f3e4b105508805] [14a|https://kd.hd-bophim.com/share/d00cceb10ae0b472a7027f5acc679538] [14b|https://kd.hd-bophim.com/share/bd6a06f41bae67be959e5b44addc880f] [15a|https://kd.hd-bophim.com/share/cefcc7729ef7c2cba05c52e8b3fa7bd2] [15b|https://kd.hd-bophim.com/share/2e584bf14f2b3b604af609a0d4ff1e8f] [16a|https://kd.hd-bophim.com/share/549fce6b9f4c5bcf6e671dd2720f3002] [16b|https://kd.hd-bophim.com/share/4d01d08b5ad58aa49c662d7f5bec012a] [drt] N/A [/drt] [act] Chúc Tự Đan, Hình Chiêu Lâm, Dịch Đại Thiên, Quan Tâm, Điền Y Đồng, Thịnh Lãng Hi [/act]