ý nào sau đây không phải là cơ chế hợp tác của asean

Câu hỏi:

04/03/2022 17,422

Bạn đang xem: ý nào sau đây không phải là cơ chế hợp tác của asean

A. Thông qua chuyện những forums, hội nghị.

B. Thông qua chuyện kí kết những hiệp ước.

C. Thông qua chuyện những dự án công trình, lịch trình trở nên tân tiến.

D. Thông qua chuyện những chuyến thăm hỏi đầu tiên của những Nguyên thủ vương quốc.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified Giải vì thế Vietjack

Trả lời: đáp án D.

Giải thích:

Cơ chế liên minh của ASEAN vô cùng phong phú và đa dạng và phong phú. Cơ chế liên minh của ASEAN trải qua những forums, hiệp ước, hội nghị, dự án công trình, lịch trình trở nên tân tiến, sinh hoạt văn hóa truyền thống thể thao của chống, thiết kế “Khu vực thương nghiệp tự tại ASEAN”.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đối với ASEAN, việc thiết kế “Khu vực thương nghiệp tự tại ASEAN” (AFTA) là sự việc thực hiện thuộc

Câu 2:

Nội dung nào là đang được là thử thách so với những nước ASEAN hiện tại nay?

Câu 3:

Mục chi tiêu tổng quát tháo của ASEAN là

Xem thêm: nguyên hàm tan

Câu 4:

Thành tựu lớn số 1 tuy nhiên ASEAN đạt được qua chuyện 50 năm tồn bên trên và trở nên tân tiến là

Câu 5:

Phát biểu nào là tiếp sau đây đích về trở thành tựu kinh tế tài chính của những nước ASEAN?

Câu 6:

Thách thức nào không phải của ASEAN hiện tại nay?

Câu 7:

Việt Nam đầu tiên thâm nhập ASEAN vô năm nào?

Câu 8:

Nhận ấn định nào là sau đây không phải là hạ tầng tạo hình ASEAN?

Câu 9:

5 nước trước tiên nhập cuộc hành lập ASEAN là

Câu 10:

Việt Nam vẫn tích vô cùng nhập cuộc vô những sinh hoạt bên trên nghành nghề dịch vụ nào là của ASEAN?

Câu 11:

Hiệp hội cấc nước Khu vực Đông Nam Á (ASEAN) được xây dựng vô năm

Câu 12:

Quốc gia nào là bên dưới đây không phải nước trước tiên nhập cuộc xây dựng ASEAN?

Câu 13:

Cơ chế liên minh của ASEAN vô cùng phong phú và đa dạng và phong phú là nhằm

Câu 14:

Cán cân nặng xuất - nhập vào của khối ASEAN đạt độ quý hiếm dương (xuất siêu) là trở thành tựu về mặt

Câu 15:

Đến năm năm ngoái, nước nào là vô chống Khu vực Đông Nam Á ko thâm nhập ASEAN?

Xem thêm: hai vectơ